TÉMACSOMAGOK

Ének-zene

A gondolattérképpel, tankockákkal, mozgásos játékokkal változatossá tett óra célja az ünnep szentségének, profán hétköznapoktól való eltérésének megéreztetése. Ebben segít az ismert dal megtanulása, a kodályi változat meghallgatása, majd az óra végén egy rövid ünneplés megélése.

A tanév elején megtartandó ráhangoló óra az ismételt ereszkedő ötfokú dallamoktól Bartók művéig jut el, miközben érzékenyít a határon túli magyarság problematikájára, a hagyományok tiszteletére. A megvalósítást digitális segédanyagok és a kinyomtatható dokumentumok is segítik.

Az óra keretében a tanulók komplex képet kapnak az egyszólamú gregorián zene történelmi jelentőségéről, a responzóriumok éneklési módjairól, a gregorián, a graduál és a liturgikus-szakrális hagyomány mint szellemi és történelmi kincs témaköréről.

Az iskolai könyvtárban megtartott rendhagyó énekóra célja a középkor zenei korszakáról való tudás elmélyítése a graduálmásolás tudományának segítségével. A tanulók az egyszólamú gregorián zenével kapcsolatos ismereteiket bővítik a zene- és képzőművészet ötvözésének segítségével.

Az élményközpontú órán a gyerekek megismerkednek a barokk zenekar felépítésével, hangszereivel, a karmesteri feladatokkal, a barokk zene sokszínűségével, valamint a korszak zeneszerzőivel néhány mű meghallgatásán keresztül.

A gyerekek az óra keretében saját tapasztalatokon, énekbeszéd-gyakorlatokon keresztül ismerkednek a pszalmodizáló népdalok sajátosságaival. A feladatok jól használhatók a tiszta beszédhang, a helyes artikuláció és beszédlégzés fejlesztésére is.

Az óra a pszalmodizáló népdalok vonásait gyűjti össze a rokon zenei anyagokból, és mutatja be azokat a Szivárvány havasán kezdetű népdalban. Emellett megismertet az énekbeszéd modern megjelenésével, a sprechgesang-gyakorlattal és a törzsi népek énekeivel is.

Az óra anyagának feldolgozására egy vetélkedő keretein belül kerül sor, melynek végére a tanulók alapvető ismereteket szereznek Palestrináról, Lassusról és a korszakról, melyben alkottak. A játék feladatai a digitális kompetencia és a kooperációs készségek fejlesztésére is alkalmasak.

Ebben a témacsomagban megtalálhatóak az 5. osztályosok számára összegyűjtött, ének-zene órákhoz kapcsolódó koncertrészletek, magyar népzenei és néptáncos felvételek, rajzfilmek, valamint a zenetörténet tanításához használható ókori, reneszánsz és barokk műveket bemutató felvételek.

A 6. osztályosok számára összegyűjtött, ének-zene órákhoz kapcsolódó videóanyagok nagyban elősegítik, hogy a mai diákok számára természetes ismeretszerzési csatornákon keresztül találjunk utat a gyerekekhez, és vigyük őket közelebb a komolyzene megszerettetéséhez.

Az óra interaktív feladatok, videók és zenehallgatás segítségével ismerteti meg a gyerekekkel a bécsi klasszikus dalok világát, benne Schubert egyik legismertebb művét, keletkezésének körülményeit és zenei apparátusának hangszereit.

A 7. osztályos ének-zene tanításhoz összegyűjtött témacsomagban elsősorban a romantikához kapcsolódó magyar és európai zeneszerzők műveinek videógyűjteménye található, mely lehetőséget ad az alkotások minél élményszerűbb bemutatására.

A gyűjtemény a 8. osztályos ének-zene tananyagban szereplő műveket a maguk látványvilágával együtt mutatják be a diákoknak, egyúttal arra is lehetőséget biztosítva, hogy koncertekre ritkán eljutó tanítványaink is komolyzenei élményekhez juthassanak.

A 9. évfolyamos ének-zene tananyaghoz kapcsolódó videógyűjteményben a népzene és a világzene, valamint az antikvitástól a középkor világán keresztül egészen a barokk zenéig találunk az élményszerű feldolgozáshoz jól használható audiovizuális segédanyagokat.

Tetszik vagy sem, diákjaink okoseszközeiknek köszönhetően szinte egyfolytában videókat néznek. A témacsomagban található, a klasszicizmustól egészen a kortárs filmzenéikig ívelő válogatás bőséges anyaggal szolgál a mai fiatalok számára is élményszerű órák megvalósításához.