Rólunk

A Magyarországi Református Egyház keretén belül 2017. április elején alakult meg a Református Tananyagfejlesztő Csoport azzal a céllal, hogy a református köznevelési intézményrendszer számára szakmailag magas színvonalú, a keresztyén nevelést támogató, közismereti tárgyú tananyagok jöjjenek létre.

A fejlesztési alapelvek meghatározásakor a keresztyén nevelés hagyományaira és a korszerű pedagógiai elvekre egyaránt figyeltünk, középpontba került a teremtett világ komplex megismerése és az anyanyelvi kommunikációs képesség fejlesztése egyaránt. A tananyagok fejlesztésébe és kipróbálásába bevontuk a református intézmények innovatív pedagógusait, emellett fejlesztő partnereink segítségével olyan oktatási innovációkat is megismertettünk iskoláinkkal, amelyek segítségükre lehetnek a pedagógiai szemléletformálásban, épülésben.

Fontosnak tartottuk, hogy a papír alapú kiadványok mellett digitális tananyagokat is előállítsunk a pedagógusok szakmai munkájának támogatására. Vállalásunknak megfelelően a Református Tananyagtárban mindenki számára ingyenesen elérhetőek az egyes tantárgyakhoz és a tantárgyközi területekhez kapcsolódó tartalmak, regisztrációt követően pedig tananyagszerkesztő és tanulásmenedzsment rendszer áll a református intézmények rendelkezésére. A könyveink a Kálvin Kiadó kínálatában érhetőek el.

Az EGYH-KCP-16-P-0127 számú projekt Magyarország Kormánya 1813/2016 (XII. 20.) határozata alapján 1 milliárd forint támogatást kapott a fenti célok megvalósítására. A Támogatási okiratot az Emberi Erőforrások Minisztériuma mint Támogató nevében, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő mint Lebonyolító kötötte a Magyarországi Református Egyházzal. (A projekt második felében Közreműködő szervezetként a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-vel dolgoztunk együtt.)

A projekt szakmai megvalósítása 2022. november 30-án zárult le, 2023 januárjában pedig megszűnt a Református Tananyagfejlesztő Csoport, az elkészült tartalmak azonban továbbra is elérhetőek az érdeklődők számára.