Zenei videógyűjtemény a 6. évfolyam számára

Témacsomag leírás

Szeretettel köszöntjük a kedves érdeklődő kollégákat, diákokat a zenei videógyűjtemény látogatói között! Mindannyian tudjuk, hogy zenét hallgatni nagyszerű dolog. A legjobb, ha minden képi segítség nélkül egyszerűen elmélyedünk a hallott zenében, hagyva, hogy a muzsika érzéseket, hangulatot, egyszersmind képeket tárjon elénk fantáziánk segítségével. Miért van mégis szükség az ének-zene tantárgy tanításához zenei videókra? Egyfelől, mert számos zenemű képi megvalósítást is igényel, gondoljunk csak az operákra, balettekre. Teljes élményt akkor tudunk adni az órákon, ha ezeket a műveket a maguk látványvilágával együtt mutatjuk be a diákoknak. Másrészt, komolyzenei koncertekre ritkán eljutó tanítványainknak érdemes akárcsak videó segítségével is bemutatni, milyen hangszereket használnak egy szimfonikus zenekarban, milyen technikával lehet azokat megszólaltatni, milyen átéléssel játszik egy-egy szólista a hangszerén. Harmadrészt – tetszik, vagy nem tetszik – diákjaink a különböző okos eszközöknek köszönhetően szinte egyfolytában videókat néznek, ez a világ nagyon leköti őket, így otthonos lesz számukra, ha az ének-zene órán is találkoznak ezzel. A témacsomagban a következő zeneművek kaptak helyet: Bartók Béla: Gyermekeknek I. – részletek Tinódi Lantos Sebestyén: Egri históriának summája Mozart: C-dúr zongoraszonáta I. tétel – a szonátaforma A triós forma Mozart g-moll szimfónia 3. tétel alapján Haydn: 88. szimfónia 4. tétel Haydn: Császár-vonósnégyes II. tétel Haydn: G-dúr szimfónia II. tétel Mozart: Varázsfuvola – részlet Mozart: Don Giovanni – részlet Beethoven: cisz-moll (holdfény) -szonáta Beethoven: 7. szimfónia IV. tétel Beethoven: 9. szimfónia Szeretettel bíztatjuk a pedagógus kollégáinkat, használják az ének-zene tanításában ezeket az anyagokat, a diákok hálásak lesznek, hiszen az ő nyelvükön keresztül találhatunk utat a komolyzene megszerettetéséhez.

Fejlesztési célok

Kerettantervi tematikai egység

Szükséges eszközök

Projektor, HiFi hangrendszer

Kulcsszavak

videogyűjtemény, video, kép, zene

Felhasználható tanulási eszközök