Zenei videogyűjtemény az 5. évfolyam számára

Témacsomag leírás

Szeretettel köszöntjük a kedves érdeklődő kollégákat, diákokat az 5. évfolyamnak szóló zenei videógyűjtemény látogatói között! Ebben a témacsomagban megtalálhatóak az 5. osztályosok számára összegyűjtött, ének-zene órákhoz kapcsolódó koncert-részletek, magyar népzenei- és néptáncos felvételek, rajzfilmek, valamint a zenetörténet tanításához használható ókori, reneszánsz és barokk műveket bemutató felvételek. Mindannyian tudjuk, hogy zenét hallgatni nagyszerű dolog. A legjobb, ha minden képi segítség nélkül egyszerűen elmélyedünk a hallott zenében, hagyva, hogy a muzsika érzéseket, hangulatot, egyszersmind képeket tárjon elénk fantáziánk segítségével. Miért van mégis szükség az ének-zene tantárgy tanításához zenei videókra? Egyfelől, mert számos zenemű képi megvalósítást is igényel, gondoljunk csak az operákra, balettekre, vagy éppen rajzfilmes feldolgozásokra, melyek közül számunkra az egyik legfontosabb, a Háry János az 5. évfolyamon már megtekinthető itt, a Református Tananyagtár felületén.. Teljes élményt akkor tudunk adni az órákon, ha ezeket a műveket a maguk látványvilágával együtt mutatjuk be a diákoknak. Másrészt, komolyzenei koncertekre ritkán eljutó tanítványainknak érdemes akárcsak videó segítségével is bemutatni, milyen hangszereket használnak egy szimfonikus zenekarban, milyen technikával lehet azokat megszólaltatni, milyen átéléssel játszik egy-egy szólista a hangszerén. Harmadrészt – tetszik, vagy nem tetszik – diákjaink a különböző okos eszközöknek köszönhetően sajnos már 5. osztályban is szinte egyfolytában videókat néznek, ez a világ nagyon leköti őket, így otthonos lesz számukra, ha az ének-zene órán is találkoznak ezzel. A témacsomagban a következő zeneművek, felvételek kaptak helyet: Kodály Zoltán: Harmatozzatok, Karácsonyi pásztortánc; Kodály Zoltán: Gergelyjárás; Somogyi táncok; Kalotaszegi zene; Mátyusföldi dalok; Matyó csárdás; Szatmári táncok; Kodály Zoltán: Háry János; Kodály Zoltán: Kállai kettős; Antik görög muzsika; Dies irae gregorián ének ; Oly jó a nyár (Ce fu en mai…); Palestrina:Jesu rex admirabilis; Vivaldi: A négy évszak; J.S.Bach: d-moll toccata és fúga; J.S.Bach: Parasztkantáta; J.S.Bach: Musicalisches Opfer – részlet; Handel: Győzelmi dal a Júdás Makkabeus c. oratóriumból; Handel: Messiás – Halleluja! Szeretettel bíztatjuk a pedagógus kollégáinkat, hogy már az 5. osztályban is használják az ének-zene tanításában ezeket az anyagokat, a diákok hálásak lesznek, hiszen az ő nyelvükön keresztül találhatunk utat a komolyzene megszerettetéséhez.

Fejlesztési célok

Kerettantervi tematikai egység

Szükséges eszközök

Projektor, HiFi hangrendszer

Kulcsszavak

videogyűjtemény, video, kép, zene

Felhasználható tanulási eszközök