Pszalmodizáló népdalok és zenei rokonságaik 1 – Istenem, Istenem…

  • Időtartam:

    45 perc

Témacsomag leírás

A pszalmodizáló népdalok vonásait gyűjti össze a rokon zenei anyagokból – rubato népdalok, héber kantilláció, énekbeszéd – és mutatja be az Istenem, Istenem… kezdetű népdalban. A gyerekek a korábbi ismereteiket felelevenítve saját tapasztalatokon, énekbeszéd gyakorlatokon keresztül ismerkednek a pszalmodizáló népdalok sajátosságaival. A gyakorlatok célja a belső ráhangolódás, átérzés.

Fejlesztési célok

a beszéd és ének közötti átmenet, így a „jól vivő beszéd” képességének fejlesztése, az artikuláció, légzés és hangerő összekapcsolása; improvizáció-kreativitás fejlesztése; elemző-szintetizáló készség fejlesztése

Kerettantervi tematikai egység

Magyar népzene: válogatás régi rétegű és új stílusú népdalokból

Szükséges eszközök

hangszer (tanulói), zene és képi lejátszó eszközök

Kulcsszavak

Pszalmodizáló népdalok; rubato; héber kantilláció; énekbeszéd

Felhasználható tanulási eszközök