Bartók Béla: Magyar képek – Este a székelyeknél

  • Időtartam:

    45 perc

Témacsomag leírás

A témacsomag egy tanév elején megtartandó ráhangoló óra anyagát dolgozza fel. Az ismételt ereszkedő ötfokú dallamoktól Bartók művéig jut el. Közben érzékenyít a határon túli magyarság problematikájára, a hagyományok tiszteletére, a parlando és giusto előadásmód megkülönböztetésére. Mindezt segítik a digitális segédanyagok (játékok, vázlat) és a kinyomtatható dokumentumok is.

Fejlesztési célok

Elemző készség fejlesztése, a helyes artikulációra, beszédszerű éneklésre való törekvés, a digitális kompetencia fejlesztése, együttműködésre való készség fejlesztése, a kultúrabefogadás szándékának erősítése.

Kerettantervi tematikai egység

Törekvés a zeneirodalom remekműveinek megismertetésére. A művek megismerésén, elemzésén keresztül a kultúrabefogadás szándékának erősítése. A különböző zenei formák felismerése. (A) Parlando, rubato és giusto lüktetéssel történő éneklés képességének kialakítása. (B)

Szükséges eszközök

Számítógép, projektor vagy digitális tábla, erősítő, 4-6 laptop (csoportonként 1), füzet, ceruza vagy toll, kinyomtatott segédletek

Kulcsszavak

parlando; tánc; formaérzék; Erdély; fúvós

Felhasználható tanulási eszközök

Székelykapu Szovátán