Gregorián és graduál II.

  • Időtartam:

    45 perc

Témacsomag leírás

Az óra célja a középkor zenei korszakának elmélyítése a graduál-másolás tudományának segítségével. A gregorián, a graduál és a liturgikus-szakrális hagyomány mint szellemi és történelmi kincs. A tanuló kapjon komplex képet az egyszólamú gregorián zene történelmi jelentőségéről, az ahhoz tartozó ismereteit bővítse és tegye sajátjává a zene- és képzőművészet ötvözésének segítségével.

Fejlesztési célok

Lelkiismeretes, önálló munkavégzés. A szépérzék és az igényesség fejlesztése. A régi korok kincseinek és időtlenségének értékelése. Az önkifejezés gyakorlása.

Kerettantervi tematikai egység

Zene reprodukció- Éneklés

Szükséges eszközök

– Ráday-graduál oldalainak színes másolata – elővonalazott papír a másolatoknak (osztálylétszámnak megfelelően + 10-15 db.) – lúdtollak vagy hegyezett hurkapálca – lehetőség szerint színes tinta vagy festék (minden padra egy színből egy) – kapcsos keményfedelű mappa graduál (/kódex) típusú borítással – lefűzhető műanyag irattartók – Az egyházi év legfontosabb ünnepeinek jelölései – számítógép – kivetítő/ digitális tábla -hangszóró – Református énekeskönyv – Protestáns Graduál. REZEM, 1996.

Kulcsszavak

gregorián; graduál; kódex; másolás

Felhasználható tanulási eszközök