A reneszánsz – Palestrina és Lassus

  • Időtartam:

    45 perc

Témacsomag leírás

Az óra célja Giovanni Pierluigi da Palestrina és Orlando di Lasso életrajzának, munkásságának és zenetörténeti jelentőségének megismerése.

Fejlesztési célok

A tanuló az óra végére képes legyen alapvető ismereteket megfogalmazni Palestrináról és Lassoról, alakuljon ki egy alapismeret a nevezett zeneszerzőkről és a korszakról. Digitális kompetencia-fejlesztés. Kooperációs képességek fejlesztése és szociális készségek megerősítése, kialakítása. Önálló gondolkodásra, vélemény-nyilvánításra és összpontosításra nevelés.

Kerettantervi tematikai egység

Zenei befogadás – Zenehallgatás; Zenei reprodukció – Éneklés

Szükséges eszközök

– 5 db QR kód olvasására alkalmas eszköz – színes papírra nyomtatott QR-kódok a megfelelő válaszokkal (pl. Lasso: 6 db kék; Palestrina: 6 db piros) – 5 db feladatlap

Kulcsszavak

reneszánsz; Palestrina; Lassus; Lasso; életrajz; csoportmunka; QR-kód

Felhasználható tanulási eszközök