Pszalmodizáló népdalok és zenei rokonságaik 2 – Szivárvány havasán

  • Időtartam:

    45 perc

Témacsomag leírás

A pszalmodizáló népdalok vonásait gyűjti össze a rokon zenei anyagokból – rubato népdalok, héber kantilláció, énekbeszéd, gregorián – és mutatja be a Szivárvány havasán … kezdetű népdalban. A gyerekek a korábbi ismereteiket felelevenítve saját tapasztalatokon, énekbeszéd gyakorlatokon, gregorián kotta megfejtésén és előadásán keresztül ismerkednek a pszalmodizáló népdalok sajátosságaival. Az órán megismerkednek az énekbeszéd modern megjelenésével, a sprechgesang gyakorlattal és a törzsi népek énekeivel. A gyakorlatok célja a belső ráhangolódás, átérzés.

Fejlesztési célok

a beszéd és ének közötti átmenet, így a „jól vivő beszéd” képességének fejlesztése, az artikuláció, légzés és hangerő összekapcsolása; improvizáció-kreativitás fejlesztése; elemző-szintetizáló készség fejlesztése; digitális kompetencia fejlesztése

Kerettantervi tematikai egység

Magyar népzene: válogatás régi rétegű és új stílusú népdalokból, Gregiorán

Szükséges eszközök

hangszer (tanulói), zene és képi lejátszó eszközök

Kulcsszavak

Pszalmodizáló népdalok; énekbeszéd;, gregorián; sprechgesang; törzsi népek zenéje

Felhasználható tanulási eszközök