Gregorián és graduál

  • Időtartam:

    45 perc

Témacsomag leírás

A responzóriumok éneklési módjainak ismerete és használata. A gregorián, a graduál és a liturgikus-szakrális hagyomány mint szellemi és történelmi kincs. A dó pentachord hangjainak elmélyítése.

Fejlesztési célok

Képzési célok: A tanuló kapjon komplex képet az egyszólamú gregorián zene történelmi jelentőségéről, és az ahhoz tartozó ismereteit bővítse. Nevelési célok: A zenei értékekre való figyelemfelhívás és érzékenyítés. A szépérzék és az igényesség fejlesztése. A régi korok kincseinek és időtlenségének értékelése.

Kerettantervi tematikai egység

Zene reprodukció- Éneklés

Szükséges eszközök

– számítógép – kivetítő/digitális tábla – kottatartó – szolmizációs táblák (d-sz) – Protestáns Graduál, REZEM, 1996.

Kulcsszavak

gregorián; graduál; responzórium; pentachord

Felhasználható tanulási eszközök