Humán tárgyak

Magyar nyelv és irodalom

Mit olvassunk?

50 olyan könyvet válogattunk a „Mit olvassunk?” katalógusba, amelyeket magunk is élvezettel olvastunk, és ezért jó szívvel ajánlunk elolvasásra azoknak, akik tartalmas, izgalmas, kortárs irodalmi művekkel szeretnének megismerkedni.

Iskolaböngésző

Az Iskolaböngésző című képeskönyvvel az volt a célunk, hogy egy család mindennapjain keresztül mutassuk be az otthon-iskola-gyülekezet kapcsolatát, a képek segítségével meséljünk arról, milyen izgalmas hely az iskola, mennyi érdekes dolog van a környezetünkben, amire érdemes felfigyelni, rácsodálkozni. A kiadványhoz tartozó pedagógiai ötlettárban olyan foglalkozásokat gyűjtöttünk össze, amelyek segíthetik az elsősöket az iskolában töltött első hetekben. Ezek egy része magyar nyelv és irodalom órára is bevihető.

ABC kuckó – Ábécéskönyv 1-2. osztályosoknak

Kuckóba bújni jó. Erre Sára és Lóci is rájött. Már rég. Mert egy királylánynak és egy királyfinak is lehet kuckója. Kuckóban születnek a mesék. Az álmok. A barátságok. Kuckóban a testvérek is közelebb kerülnek egymáshoz. ABC kuckóban a betűkből barátok, szavak lesznek. Szavakból mondat lesz, mondatból mondóka, mese. Kuckóban lehet igazán jót olvasni, könyvbarátságot kötni.

Levélszárnyak – Irodalmi szöveggyűjtemény 1-2. osztály

Az 1-2. osztályos diákok számára készülő szöveggyűjtemény-sorozat első kötete Miklya Luzsányi Mónika és Miklya Zsolt szerkesztésében. A szöveggyűjteményhez gazdag ötlettár és a tanórán felhasználható kiegészítő segédanyagok is készültek.

Szöveggyűjtemény-sorozat 3-4. osztályosoknak és pedagógus ötlettárak

Az évszakokra bontott 4 kötetes sorozat a 20–21. századi magyar irodalomból válogatott lírai és prózai műveket tartalmaz a teljes évre, így a nyári szünetre is. A gyűjtemény olyan szöveghálót alkot, ami mindig nyújt valami újat, mindig meglep valamivel. A szövegek az állami olvasókönyvek témáihoz is igazodnak, részben kiegészítik azokat.
A sorozat minden kötetéhez rendelhető pedagógus ötlettár, továbbá honlapunkon gazdag kiegészítő digitális segédanyag-gyűjtemény található. Az ötlettárak foglalkozásai komplexek, építenek a tantárgyi integrációra, az adott tanegységbe bevont más tanórákon (készségtárgyak, környezetismeret stb.) is lehetőség nyílhat a szöveggyűjteménnyel dolgozni. 

Lackfi János: Jóság néni csokija

Lackfi János könyvében nyolc kis történetben hallgathatunk bele fiatal hősünk gondolataiba, ismerkedhetünk meg mindennapjaival, családi és iskolai örömeivel, bánataival. A munkafüzetben található játékos feladatok a könyv közös iskolai feldolgozását segítik, elsősorban a szövegértő és -alkotóképességre koncentrálva.  A pedagógus ötlettár a kötet minden történetéhez tartalmaz egy-egy tanórai, napköziben használható, valamint témanaptervet is. Minden feldolgozási javaslathoz a Reftantárról letölhető, kinyomtatható mellékletek kapcsolódnak.

Történetek a Bibliából

Tíz történetben olvashatunk a szabadító Szeretetről magyar és angol nyelven, három fiatal illusztrátor csodálatos képein elevenedik meg a Biblia világa. Családi, gyülekezeti, iskolai használatra, nyelvgyakorláshoz egyaránt ajánljuk a könyvet.
Az egyes fejezeteket online pedagógus ötlettár és különböző tanórákon használható óratervek egészítik ki. 2. évfolyamon anyanyelvi neveléshez ajánljuk az Ábrahám és családja fejezethez tartozó Rokon értelmű szavak gyakorlása című óratervet valamint a József története fejezethez tartozó Olvasóra című óratervet.

Fogalmazás munkafüzet – C. S. Lewis: Narnia 2.

Az oroszlán, a boszorkány és a ruhásszekrény című ifjúsági regény fogalmazásközpontú feldolgozásához készített munkafüzet kiválóan szolgálja azt a célunkat, hogy komplex tartalmak segítségével támogassuk az anyanyelvi nevelést.

Tavaszváró online feladatok alsósoknak

A Tavaszváró  alsó tagozatos gyermekek számára készült foglalkozásai a Gólyahír című szöveggyűjteményünk történeteinek otthoni feldolgozását segítik. Célunk, hogy a gyűjteményben szereplő mesékkel és versekkel a hosszú, hideg tél után a felhasználók együtt tudjanak örülni velünk a tavasz érkezésének és a vele járó olyan szívmelengető csodáknak, mint amilyen a Gömbszemű füttye is!

A Nap háza

16 kortárs vers és mese került be ebbe a gazdagon illusztrált kötetbe. Olyan szövegek, amelyek nyelvi fordulataikkal szórakoztatnak, engednek rácsodálkozni magunkra és a teremtett világ sokszínűségére. A versekhez, mesékhez készült képek nemcsak illusztrálják a szövegeket, hanem ki is egészítik azokat, továbbgondolásra ösztönöznek minket, és egy másik, párhuzamos történet is kirajzolódik a segítségükkel. Az egyes fejezetekhez gazdag digitális kiegészítő anyag is tartozik.

Hangzó szövegek

A Református Tananyagfejlesztő Csoport kiadványaihoz készült hangzó anyagok igen sokszínűek és változatosak. Vannak közöttük olyanok, amelyek könyveink online segédleteinek részei, de készült egy külön válogatás a köteteinkben szereplő megzenésített versekből és más irodalmi szövegekből is. Jelen oldalunkon ezeket igyekeztük kategóriák szerint összegyűjteni.

Kármán Tibor: Egy focista naplójából

A regény főhőse egy kamasz, akinek életén keresztül a korosztály jellemző problémáit ismerhetjük meg, amelyek ismerősek lehetnek az olvasóknak is. A szöveg segít ezekről a témákról beszélgetni akár otthon, akár iskolai környezetben. A kötetet kiegészíti egy munkafüzet, ami a regény feldolgozásához ad szövegértő és -alkotó feladatokat, a hagyományos olvasónaplóktól eltérően sokféle anyanyelvi területet fejleszt, digitális kiegészítői további információkat adnak a feladatok megoldásához.

Tóth-Máthé Miklós: Pecúrok

A regény a református kollégiumok világába kalauzolja olvasóját. A történet humoros és érzelmes epizódokon keresztül mutatja be a főhős kisfiú első iskolaévét. A regényben megjelenő erkölcsi értékek a keresztyén nevelés szempontjából is alapvetőek. A kiegészítő munkafüzet a regény feldolgozásához ad szövegértő és -alkotó feladatokat 5-6. osztályosoknak. A kreatív feladatok alkalmasak a differenciálásra is.

Történetek a Bibliából

Tíz történetben olvashatunk a szabadító Szeretetről magyar és angol nyelven, három fiatal illusztrátor csodálatos képein elevenedik meg a Biblia világa. Családi, gyülekezeti, iskolai használatra, nyelvgyakorláshoz egyaránt ajánljuk a könyvet.
Az egyes fejezeteket online pedagógus ötlettár és különböző tanórákon használható óratervek egészítik ki. 7. évfolyamon magyar nyelv és irodalom tanításhoz ajánljuk a Jézus Krisztus születése fejezethez tartozó A tárgy mint mondatrész című óratervet.

Témacsomagok

Az irodalom és nyelvtan témájú témacsomagok felső tagozaton tanító pedagógusoknak nyújtanak segítsége. Egy-egy témacsomag adott témához tartozó óravázlatokat és a kapcsolódó segédanyagok gyűjteményét tartalmazza.

Tartalomtár

E-learning rendszerünk Tartalomtárának publikus részében számos irodalmi és nyelvtani témájú anyag található. Ezek egy része tananyag, amely akár önálló tanulásra is alkalmas; egy részük órán bemutatható elemek (képek, videók) gyűjteménye; egy részük pedig kiegészítő anyagokat (linkek, médiatartalmak) tartalmaz. A Tartalomtár keresőjével pillanatok alatt lehet tantárgy és évfolyam szerint szűrni a foglalkozások között.

A Tudás fái

A Tudás fái online tanulást segítő rendszerben ellenőrzött tartalmak segítségével, játékos formában sajátíthatják el a diákok az új ismereteket. A rendszerben kiemelt szerepet kaptak a református történelmi események és értékek, ezek mellett más irodalmi és történelmi témájú játékok is találhatók.

Hangzó szövegek

A Református Tananyagfejlesztő Csoport kiadványaihoz készült hangzó anyagok igen sokszínűek és változatosak. Vannak közöttük olyanok, amelyek könyveink online segédleteinek részei, de készült egy külön válogatás a köteteinkben szereplő megzenésített versekből és más irodalmi szövegekből is. Jelen oldalunkon ezeket igyekeztük kategóriák szerint összegyűjteni.

Érettségi

A Református tananyagtárban elérhetőek az elmúlt évek közép- és emelt szintű érettségi feladatlapjai interaktív változatban.

Történelem

Az idő kereke – Magyarország képes krónikája

A kiadvány 10 színes, látványos tablóképben mutatja be Magyarország történetét a honfoglalástól a 20. század végéig. Az egyes tablókat magyarázó oldalpár követi, amelyen információkat, érdekességeket találunk. A kiadványhoz animációs filmek, valamint tanári kézikönyv is készült.

Törikalauzok

A törikalauzokban az egy-egy témához tartozó online segédanyagokat gyűjtöttük össze felső tagozaton és középiskolában tanító pedagógusok részére.

Tartalomtár

E-learning rendszerünk Tartalomtárának publikus részében számos történelem témájú anyag található. Ezek egy része tananyag, amely akár önálló tanulásra is alkalmas; egy részük órán bemutatható elemek (képek, videók) gyűjteménye; egy részük pedig kiegészítő anyagokat (linkek, médiatartalmak) tartalmaz. A Tartalomtár keresőjével pillanatok alatt lehet tantárgy és évfolyam szerint szűrni a foglalkozások között.

A Tudás fái

A Tudás fái online tanulást segítő rendszerben ellenőrzött tartalmak segítségével, játékos formában sajátíthatják el a diákok az új ismereteket. A rendszerben szereplő témák között számos történelmi kor és esemény kapott helyet (pl. Árpád-kor, világháborúk), és kiemelten szerepelnek a református történelmi események és értékek.

Törikalauzok

A törikalauzokban az egy-egy témához tartozó online segédanyagokat gyűjtöttük össze felső tagozaton és középiskolában tanító pedagógusok részére.

Tartalomtár

E-learning rendszerünk Tartalomtárának publikus részében számos történelem témájú anyag található. Ezek egy része tananyag, amely akár önálló tanulásra is alkalmas; egy részük órán bemutatható elemek (képek, videók) gyűjteménye; egy részük pedig kiegészítő anyagokat (linkek, médiatartalmak) tartalmaz. A Tartalomtár keresőjével pillanatok alatt lehet tantárgy és évfolyam szerint szűrni a foglalkozások között.

Képes történelmi források

A történelemórákon a jelenlegi gyakorlathoz képest több időt kellene szentelni a képi ábrázolások elemzésének. Ebben segíthetnek azok a Dr. Herber Attila által készített új foglalkozások, amelyek egy-egy korszak képeinek megismerését és elemzését állítják a középpontba. A „képelemzés” szót beírva a Tartalomtár keresőjébe elérhető mind a tíz foglalkozás és a hozzájuk készült módszertani segédlet is.

Érettségi

A Református tananyagtárban elérhetőek az elmúlt évek közép- és emelt szintű történelem érettségi feladatlapjai interaktív változatban.

Idegen nyelv

Iskolaböngésző

Az Iskolaböngésző című képeskönyvvel az volt a célunk, hogy egy család mindennapjain keresztül mutassuk be az otthon-iskola-gyülekezet kapcsolatát, a képek segítségével meséljünk arról, milyen izgalmas hely az iskola, mennyi érdekes dolog van a környezetünkben, amire érdemes felfigyelni, rácsodálkozni. A pedagógiai ötlettárunk több olyan foglalkozást is tartalmaz, amelyeket alsó tagozatos idegen nyelv oktatásban tudnak használni a pedagógusok, fejlesztve ezzel az iskolával és a családi környezettel kapcsolatos szókincset.

Történetek a Bibliából

A kötet minden fejezete két nyelven, magyarul és angolul olvasható (A2/B1 szint). A kiegészítő angol nyelvű videók elérhetőek felirattal és felirat nélkül is. A kiadvány oldalán található tanári ötlettárból az alábbi angol oktatáshoz használható óraterveket és segédanyagokat lehet letölteni:

 • Kezdetben fejezet – From day to day
 • A vízözön története fejezet – Párban a bárkában – Plurals in the ark
 • József története fejezet – Joseph’s story
 • Jézus Krisztus születése fejezet – Who is Who
 • Jézus Krisztus születése fejezet – Away in a manger
 • Ötezer ember megvendégelése fejezet – Can you see the miracle?

Érettségi

A Református tananyagtárban elérhetőek az elmúlt évek közép- és emelt szintű angol érettségi feladatlapjai interaktív változatban. 

Témacsomagok

Az angol nyelv témájú témacsomagok felső tagozaton és középiskolában tanító pedagógusoknak nyújtanak segítsége. Egy-egy témacsomag adott témához tartozó óravázlatokat és a kapcsolódó segédanyagok gyűjteményét tartalmazza.

Tartalomtár

E-learning rendszerünk Tartalomtárának publikus részében számos angol nyelv témájú anyag található. Ezek egy része tananyag, amely akár önálló tanulásra is alkalmas; egy részük órán bemutatható elemek (képek, videók) gyűjteménye; egy részük pedig kiegészítő anyagokat (linkek, médiatartalmak) tartalmaz. A Tartalomtár keresőjével pillanatok alatt lehet tantárgy és évfolyam szerint szűrni a foglalkozások között.

Érettségi

A Református tananyagtárban elérhetőek az elmúlt évek középszintű francia érettségi feladatlapjai interaktív változatban. 

Iskolaböngésző

Az Iskolaböngésző című képeskönyvvel az volt a célunk, hogy egy család mindennapjain keresztül mutassuk be az otthon-iskola-gyülekezet kapcsolatát, a képek segítségével meséljünk arról, milyen izgalmas hely az iskola, mennyi érdekes dolog van a környezetünkben, amire érdemes felfigyelni, rácsodálkozni. A pedagógiai ötlettárunk több olyan foglalkozást is tartalmaz, amelyeket alsó tagozatos idegen nyelv oktatásban tudnak használni a pedagógusok (az ötlettárban angol nyelv címszóval lehet megtalálni ezeket a foglalkozásokat, de bármely más idegen nyelv esetén is alkalmazhatók), fejlesztve ezzel az iskolával és a családi környezettel kapcsolatos szókincset.

Történetek a Bibliából

Az egyes fejezetekhez az alábbi kiegészítő anyagok érhetőek el német nyelven:

 • videó hanggal és felirattal vagy felirat nélkül,
 • interaktív változat játékokkal,
 • lapozható képeskönyv. 

Témacsomagok

A német nyelv témájú témacsomagok felső tagozaton és középiskolában tanító pedagógusoknak nyújtanak segítsége. Egy-egy témacsomag adott témához tartozó óravázlatokat és a kapcsolódó segédanyagok gyűjteményét tartalmazza.

Érettségi

A Református tananyagtárban elérhetőek az elmúlt évek középszintű német érettségi feladatlapjai interaktív változatban. 

Történetek a Bibliából

Az egyes fejezetekhez az alábbi kiegészítő anyagok érhetőek el holland nyelven:

 • videó hanggal és felirattal vagy felirat nélkül,
 • interaktív változat játékokkal,
 • lapozható képeskönyv.