Humán tárgyak

Magyar nyelv és irodalom

Mit olvassunk?

50 olyan könyvet válogattunk a „Mit olvassunk?” katalógusba, amelyeket magunk is élvezettel olvastunk, és ezért jó szívvel ajánlunk elolvasásra azoknak, akik tartalmas, izgalmas, kortárs irodalmi művekkel szeretnének megismerkedni.

Iskolaböngésző

Az Iskolaböngésző című képeskönyvvel az volt a célunk, hogy egy család mindennapjain keresztül mutassuk be az otthon-iskola-gyülekezet kapcsolatát, a képek segítségével meséljünk arról, milyen izgalmas hely az iskola, mennyi érdekes dolog van a környezetünkben, amire érdemes felfigyelni, rácsodálkozni. A kiadványhoz tartozó pedagógiai ötlettárban olyan foglalkozásokat gyűjtöttünk össze, amelyek segíthetik az elsősöket az iskolában töltött első hetekben. Ezek egy része magyar nyelv és irodalom órára is bevihető. A kiadvány részletgazdag, színes eseményképeihez készült fejlesztő munkafüzet feladatait a nagycsoportos óvodások és az első osztályos kisdiákok szüleik vagy tanítóik segítségével tudnak megoldani.

ABC kuckó és ABC kuckó játéktár – Ábécéskönyv 1-2. osztályosoknak és pedagógus ötlettár

Kuckóba bújni jó. Erre Sára és Lóci is rájött. Már rég. Mert egy királylánynak és egy királyfinak is lehet kuckója. Kuckóban születnek a mesék. Az álmok. A barátságok. Kuckóban a testvérek is közelebb kerülnek egymáshoz. ABC kuckóban a betűkből barátok, szavak lesznek. Szavakból mondat lesz, mondatból mondóka, mese. Kuckóban lehet igazán jót olvasni, könyvbarátságot kötni.

Az ABC kuckó játéktárban minden betűhöz több feldolgozási javaslatot találunk, melyek mindegyike komplex módon kapcsolódik más-más általános iskolai tantárgyhoz, illetve a NAT-ban meghatározott fejlesztési feladatokhoz és ismeretekhez, mint pl. a helyesejtés gyakorlása, a beszédfejlesztés vagy akár a ritmusérzék fejlesztése.

Irodalmi szöveggyűjtemény sorozat 1-2. osztályosoknak és pedagógus ötlettárak

Az 1-2. osztályos diákok számára készülő szöveggyűjtemény-sorozatból három kötet (ősz, tél, tavasz) és egy nyári magazin jelent meg Miklya Luzsányi Mónika és Miklya Zsolt szerkesztésében. A szöveggyűjteményekhez gazdag ötlettár és a tanórán felhasználható kiegészítő segédanyagok is készültek.

Levélszárnyak kiadvány borító

Szöveggyűjtemény-sorozat 3-4. osztályosoknak és pedagógus ötlettárak

Az évszakokra bontott 4 kötetes sorozat a 20–21. századi magyar irodalomból válogatott lírai és prózai műveket tartalmaz a teljes évre, így a nyári szünetre is. A gyűjtemény olyan szöveghálót alkot, ami mindig nyújt valami újat, mindig meglep valamivel. A szövegek az állami olvasókönyvek témáihoz is igazodnak, részben kiegészítik azokat.
A sorozat minden kötetéhez rendelhető pedagógus ötlettár, továbbá honlapunkon gazdag kiegészítő digitális segédanyag-gyűjtemény található. Az ötlettárak foglalkozásai komplexek, építenek a tantárgyi integrációra, az adott tanegységbe bevont más tanórákon (készségtárgyak, környezetismeret stb.) is lehetőség nyílhat a szöveggyűjteménnyel dolgozni. 

Gólyahír - a szöveggyűjtemény borítója

Lackfi János: Jóság néni csokija

Lackfi János könyvében nyolc kis történetben hallgathatunk bele fiatal hősünk gondolataiba, ismerkedhetünk meg mindennapjaival, családi és iskolai örömeivel, bánataival. A munkafüzetben található játékos feladatok a könyv közös iskolai feldolgozását segítik, elsősorban a szövegértő és -alkotóképességre koncentrálva.  A pedagógus ötlettár a kötet minden történetéhez tartalmaz egy-egy tanórai, napköziben használható, valamint témanaptervet is. Minden feldolgozási javaslathoz a Reftantárról letölhető, kinyomtatható mellékletek kapcsolódnak.

Történetek a Bibliából

Tíz történetben olvashatunk a szabadító Szeretetről magyar és angol nyelven, három fiatal illusztrátor csodálatos képein elevenedik meg a Biblia világa. Családi, gyülekezeti, iskolai használatra, nyelvgyakorláshoz egyaránt ajánljuk a könyvet.
Az egyes fejezeteket online pedagógus ötlettár és különböző tanórákon használható óratervek egészítik ki. 2. évfolyamon anyanyelvi neveléshez ajánljuk az Ábrahám és családja fejezethez tartozó Rokon értelmű szavak gyakorlása című óratervet valamint a József története fejezethez tartozó Olvasóra című óratervet.

Fogalmazás munkafüzet – C. S. Lewis: Narnia 2.

Az oroszlán, a boszorkány és a ruhásszekrény című ifjúsági regény fogalmazásközpontú feldolgozásához készített munkafüzet kiválóan szolgálja azt a célunkat, hogy komplex tartalmak segítségével támogassuk az anyanyelvi nevelést.

Tavaszváró online feladatok alsósoknak

A Tavaszváró  alsó tagozatos gyermekek számára készült foglalkozásai a Gólyahír című szöveggyűjteményünk történeteinek otthoni feldolgozását segítik. Célunk, hogy a gyűjteményben szereplő mesékkel és versekkel a hosszú, hideg tél után a felhasználók együtt tudjanak örülni velünk a tavasz érkezésének és a vele járó olyan szívmelengető csodáknak, mint amilyen a Gömbszemű füttye is!

A Nap háza

16 kortárs vers és mese került be ebbe a gazdagon illusztrált kötetbe. Olyan szövegek, amelyek nyelvi fordulataikkal szórakoztatnak, engednek rácsodálkozni magunkra és a teremtett világ sokszínűségére. A versekhez, mesékhez készült képek nemcsak illusztrálják a szövegeket, hanem ki is egészítik azokat, továbbgondolásra ösztönöznek minket, és egy másik, párhuzamos történet is kirajzolódik a segítségükkel. Az egyes fejezetekhez gazdag digitális kiegészítő anyag is tartozik.

Hangzó szövegek

A Református Tananyagfejlesztő Csoport kiadványaihoz készült hangzó anyagok igen sokszínűek és változatosak. Vannak közöttük olyanok, amelyek könyveink online segédleteinek részei, de készült egy külön válogatás a köteteinkben szereplő megzenésített versekből és más irodalmi szövegekből is. Jelen oldalunkon ezeket igyekeztük kategóriák szerint összegyűjteni.

Kármán Tibor: Egy focista naplójából

A regény főhőse egy kamasz, akinek életén keresztül a korosztály jellemző problémáit ismerhetjük meg, amelyek ismerősek lehetnek az olvasóknak is. A szöveg segít ezekről a témákról beszélgetni akár otthon, akár iskolai környezetben. A kötetet kiegészíti egy munkafüzet, ami a regény feldolgozásához ad szövegértő és -alkotó feladatokat, a hagyományos olvasónaplóktól eltérően sokféle anyanyelvi területet fejleszt, digitális kiegészítői további információkat adnak a feladatok megoldásához.

Tóth-Máthé Miklós: Pecúrok

A regény a református kollégiumok világába kalauzolja olvasóját. A történet humoros és érzelmes epizódokon keresztül mutatja be a főhős kisfiú első iskolaévét. A regényben megjelenő erkölcsi értékek a keresztyén nevelés szempontjából is alapvetőek. A kiegészítő munkafüzet a regény feldolgozásához ad szövegértő és -alkotó feladatokat 5-6. osztályosoknak. A kreatív feladatok alkalmasak a differenciálásra is.

Történetek a Bibliából

Tíz történetben olvashatunk a szabadító Szeretetről magyar és angol nyelven, három fiatal illusztrátor csodálatos képein elevenedik meg a Biblia világa. Családi, gyülekezeti, iskolai használatra, nyelvgyakorláshoz egyaránt ajánljuk a könyvet.
Az egyes fejezeteket online pedagógus ötlettár és különböző tanórákon használható óratervek egészítik ki. 7. évfolyamon magyar nyelv és irodalom tanításhoz ajánljuk a Jézus Krisztus születése fejezethez tartozó A tárgy mint mondatrész című óratervet.

Témacsomagok

Az irodalom és nyelvtan témájú témacsomagok felső tagozaton tanító pedagógusoknak nyújtanak segítsége. Egy-egy témacsomag adott témához tartozó óravázlatokat és a kapcsolódó segédanyagok gyűjteményét tartalmazza.

Tartalomtár

E-learning rendszerünk Tartalomtárának publikus részében számos irodalmi és nyelvtani témájú anyag található. Ezek egy része tananyag, amely akár önálló tanulásra is alkalmas; egy részük órán bemutatható elemek (képek, videók) gyűjteménye; egy részük pedig kiegészítő anyagokat (linkek, médiatartalmak) tartalmaz. A Tartalomtár keresőjével pillanatok alatt lehet tantárgy és évfolyam szerint szűrni a foglalkozások között.

A Tudás fái

A Tudás fái online tanulást segítő rendszerben ellenőrzött tartalmak segítségével, játékos formában sajátíthatják el a diákok az új ismereteket. A rendszerben kiemelt szerepet kaptak a református történelmi események és értékek, ezek mellett más irodalmi és történelmi témájú játékok is találhatók.

Hangzó szövegek

A Református Tananyagfejlesztő Csoport kiadványaihoz készült hangzó anyagok igen sokszínűek és változatosak. Vannak közöttük olyanok, amelyek könyveink online segédleteinek részei, de készült egy külön válogatás a köteteinkben szereplő megzenésített versekből és más irodalmi szövegekből is. Jelen oldalunkon ezeket igyekeztük kategóriák szerint összegyűjteni.

Érettségi

A Református tananyagtárban elérhetőek az elmúlt évek közép- és emelt szintű érettségi feladatlapjai interaktív változatban valamint a 2024-től bevezetésre kerülő új követelményrendszerhez készített segédlet és tanulókártyák.

Történelem

Az idő kereke – Magyarország képes krónikája

A kiadvány 10 színes, látványos tablóképben mutatja be Magyarország történetét a honfoglalástól a 20. század végéig. Az egyes tablókat magyarázó oldalpár követi, amelyen információkat, érdekességeket találunk. A kiadványhoz animációs filmek, valamint tanári kézikönyv is készült.

Törikalauzok

A törikalauzokban az egy-egy témához tartozó online segédanyagokat gyűjtöttük össze felső tagozaton és középiskolában tanító pedagógusok részére.

Tartalomtár

E-learning rendszerünk Tartalomtárának publikus részében számos történelem témájú anyag található. Ezek egy része tananyag, amely akár önálló tanulásra is alkalmas; egy részük órán bemutatható elemek (képek, videók) gyűjteménye; egy részük pedig kiegészítő anyagokat (linkek, médiatartalmak) tartalmaz. A Tartalomtár keresőjével pillanatok alatt lehet tantárgy és évfolyam szerint szűrni a foglalkozások között.

A Tudás fái

A Tudás fái online tanulást segítő rendszerben ellenőrzött tartalmak segítségével, játékos formában sajátíthatják el a diákok az új ismereteket. A rendszerben szereplő témák között számos történelmi kor és esemény kapott helyet (pl. Árpád-kor, világháborúk), és kiemelten szerepelnek a református történelmi események és értékek.

Törikalauzok

A törikalauzokban az egy-egy témához tartozó online segédanyagokat gyűjtöttük össze felső tagozaton és középiskolában tanító pedagógusok részére.

Tartalomtár

E-learning rendszerünk Tartalomtárának publikus részében számos történelem témájú anyag található. Ezek egy része tananyag, amely akár önálló tanulásra is alkalmas; egy részük órán bemutatható elemek (képek, videók) gyűjteménye; egy részük pedig kiegészítő anyagokat (linkek, médiatartalmak) tartalmaz. A Tartalomtár keresőjével pillanatok alatt lehet tantárgy és évfolyam szerint szűrni a foglalkozások között.

Képes történelmi források

A történelemórákon a jelenlegi gyakorlathoz képest több időt kellene szentelni a képi ábrázolások elemzésének. Ebben segíthetnek azok a Dr. Herber Attila által készített új foglalkozások, amelyek egy-egy korszak képeinek megismerését és elemzését állítják a középpontba. A „képelemzés” szót beírva a Tartalomtár keresőjébe elérhető mind a tíz foglalkozás és a hozzájuk készült módszertani segédlet is.

Érettségi

A Református tananyagtárban elérhetőek az elmúlt évek közép- és emelt szintű történelem érettségi feladatlapjai interaktív változatban.

Idegen nyelv

Iskolaböngésző

Az Iskolaböngésző című képeskönyvvel az volt a célunk, hogy egy család mindennapjain keresztül mutassuk be az otthon-iskola-gyülekezet kapcsolatát, a képek segítségével meséljünk arról, milyen izgalmas hely az iskola, mennyi érdekes dolog van a környezetünkben, amire érdemes felfigyelni, rácsodálkozni. A pedagógiai ötlettárunk több olyan foglalkozást is tartalmaz, amelyeket alsó tagozatos idegen nyelv oktatásban tudnak használni a pedagógusok, fejlesztve ezzel az iskolával és a családi környezettel kapcsolatos szókincset.

Történetek a Bibliából

A kötet minden fejezete két nyelven, magyarul és angolul olvasható (A2/B1 szint). A kiegészítő angol nyelvű videók elérhetőek felirattal és felirat nélkül is. A kiadvány oldalán található tanári ötlettárból az alábbi angol oktatáshoz használható óraterveket és segédanyagokat lehet letölteni:

 • Kezdetben fejezet – From day to day
 • A vízözön története fejezet – Párban a bárkában – Plurals in the ark
 • József története fejezet – Joseph’s story
 • Jézus Krisztus születése fejezet – Who is Who
 • Jézus Krisztus születése fejezet – Away in a manger
 • Ötezer ember megvendégelése fejezet – Can you see the miracle?

Érettségi

A Református tananyagtárban elérhetőek az elmúlt évek közép- és emelt szintű angol érettségi feladatlapjai interaktív változatban. 

Témacsomagok

Az angol nyelv témájú témacsomagok felső tagozaton és középiskolában tanító pedagógusoknak nyújtanak segítsége. Egy-egy témacsomag adott témához tartozó óravázlatokat és a kapcsolódó segédanyagok gyűjteményét tartalmazza.

Tartalomtár

E-learning rendszerünk Tartalomtárának publikus részében számos angol nyelv témájú anyag található. Ezek egy része tananyag, amely akár önálló tanulásra is alkalmas; egy részük órán bemutatható elemek (képek, videók) gyűjteménye; egy részük pedig kiegészítő anyagokat (linkek, médiatartalmak) tartalmaz. A Tartalomtár keresőjével pillanatok alatt lehet tantárgy és évfolyam szerint szűrni a foglalkozások között.

Érettségi

A Református tananyagtárban elérhetőek az elmúlt évek középszintű francia érettségi feladatlapjai interaktív változatban. 

Iskolaböngésző

Az Iskolaböngésző című képeskönyvvel az volt a célunk, hogy egy család mindennapjain keresztül mutassuk be az otthon-iskola-gyülekezet kapcsolatát, a képek segítségével meséljünk arról, milyen izgalmas hely az iskola, mennyi érdekes dolog van a környezetünkben, amire érdemes felfigyelni, rácsodálkozni. A pedagógiai ötlettárunk több olyan foglalkozást is tartalmaz, amelyeket alsó tagozatos idegen nyelv oktatásban tudnak használni a pedagógusok (az ötlettárban angol nyelv címszóval lehet megtalálni ezeket a foglalkozásokat, de bármely más idegen nyelv esetén is alkalmazhatók), fejlesztve ezzel az iskolával és a családi környezettel kapcsolatos szókincset.

Történetek a Bibliából

Az egyes fejezetekhez az alábbi kiegészítő anyagok érhetőek el német nyelven:

 • videó hanggal és felirattal vagy felirat nélkül,
 • interaktív változat játékokkal,
 • lapozható képeskönyv. 

Témacsomagok

A német nyelv témájú témacsomagok felső tagozaton és középiskolában tanító pedagógusoknak nyújtanak segítsége. Egy-egy témacsomag adott témához tartozó óravázlatokat és a kapcsolódó segédanyagok gyűjteményét tartalmazza.

Érettségi

A Református tananyagtárban elérhetőek az elmúlt évek középszintű német érettségi feladatlapjai interaktív változatban. 

Történetek a Bibliából

Az egyes fejezetekhez az alábbi kiegészítő anyagok érhetőek el holland nyelven:

 • videó hanggal és felirattal vagy felirat nélkül,
 • interaktív változat játékokkal,
 • lapozható képeskönyv.