TÉMACSOMAGOK

Német nyelv

Az óra célja a család és rokoni kapcsolatok témakörhöz tartozó szókincs bővítése, egyszerű mondatok alkotásának gyakorlása, a szóbeli kommunkáció és értő olvasás fejlesztése az ide tartozó bibliai történet megismerésén és játékos feladatokon keresztül.

Az óraterv Dávid és Góliát történetén keresztül, játékos, pontgyűtjő feladatok segítségével bővíti a gyerekek szókincsét a sport témakörében, miközben tágabb kontextusban (Isten segítségül hívása a nehéz élethelyzetekben) is értelmezi a történetet.

Eisenach város nevezetességeinek körbejárása kapcsán az óra lehetőséget ad Luther itteni életének, tevékenységének megismerésére is. A gyerekek szövegolvasási feladat keretében gyakorolják az évszámok olvasását, interaktív feladatokat oldanak meg és mozaikot készítenek.

A tanulók az órán csoportmunka formájában bővítik szókincsüket és ismerik meg a református egyház nagyobb ünnepköreihez kapcsolódó ünnepek neveit. Minden állomáson játékos, motiváló feladatokkal szerezhetnek ismereteket az egyes ünnepekről.

Az óra célja reformáció történetének megismertetése és az ehhez szükséges szókincs elsajátíttatása. Az órán játékos formában megismert szavak később képes történet formájában térnek vissza. Luther munkásságának máig tartó nyelvi hatását szólások segítségével mutatja be az óra.

Az óraterv a karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódó szókincs bővítését, az értő olvasás és a szóbeli kommunikáció fejlesztését célozza adventi szokások megismertetésével és egy bibliai történet bemutatásával. A gyakorlást és az ellenőrzést interaktív feladatok segítik.