TÉMACSOMAGOK

8. évfolyam részére

A szervezési feladatok után 4 csoportot kialakíva egy négyfelé osztott szöveg részeit kapják meg a csoportok. A szöveg Debrecen és a reformáció összefonódásáról, történelmi eseméyekről és épületekről szól.

Szeretettel köszöntjük a kedves érdeklődő kollégákat, diákokat a zenei videógyűjtemény látogatói között! Mindannyian tudjuk, hogy zenét hallgatni nagyszerű dolog. A legjobb, ha minden képi segítség nélkül egyszerűen elmélyedünk a hallott zenében, hagyva, hogy a muzsika érzéseket, hangulatot, egyszersmind képeket tárjon elénk fantáziánk segítségével. Miért van mégis szükség az ének-zene tantárgy tanításához zenei videókra? Egyfelől, mert számos zenemű képi megvalósítást is igényel, gondoljunk csak az operákra, balettekre. Teljes élményt akkor tudunk adni az órákon, ha ezeket a műveket a maguk látványvilágával együtt mutatjuk be a diákoknak. Másrészt, komolyzenei koncertekre ritkán eljutó tanítványainknak érdemes akárcsak videó segítségével is bemutatni, milyen hangszereket használnak egy szimfonikus zenekarban, milyen technikával lehet azokat megszólaltatni, milyen átéléssel játszik egy-egy szólista a hangszerén. Harmadrészt – tetszik, vagy nem tetszik – diákjaink a különböző okos eszközöknek köszönhetően szinte egyfolytában videókat néznek, ez a világ nagyon leköti őket, így otthonos lesz számukra, ha az ének-zene órán is találkoznak ezzel. A témacsomagban a következő zeneművek kaptak helyet: Debussy: Clair de Lune – holdfény Ravel: Bolero – balett Sztravinszkij: Tűzmadár – részlet Britten: Variációk és fúga egy Purcell-témára Gershwin: Rhapsody in Blue Galántai táncdallamok Kodály Zoltán: Galántai táncok Kodály Zoltán: Gergelyjárás Kodály Zoltán: Harmatozzatok, Karácsonyi pásztortánc Kodály Zoltán: Háry János Kodály Zoltán: Psalmus Hungaricus Bartók Béla: Román táncok Bartók Béla: Allegro Barbaro Bartók Béla: III. zongoraverseny Bartók Béla: Négy szlovák népdal Steve Reich: Clapping music Bródy János-Szörényi Levente: István, a király Cseh Tamás: Csönded vagyok A Pál utcai fiúk – Mi vagyunk a Grund- hivatalos videoklip Astor Piazzola: Libertango Carlos Gardel: Por una Cabeza – tangó Ray Charles: Hit the road Jack The Blues Brothers – Everybody needs somebody Szeretettel bíztatjuk a pedagógus kollégáinkat, használják az ének-zene tanításában ezeket az anyagokat, a diákok hálásak lesznek, hiszen az ő nyelvükön keresztül találhatunk utat a komolyzene megszerettetéséhez.

Az óra kulcsszava a bizalom, fő mozgatója a játékosítás. A ráhangolás kapcsolódást jelent az irodalommal. A diákok csoportokban dolgoznak. A fő részben elsőként a mondatokkal kapcsolatos fogalmakat tisztázzuk, a fogalmak egymáshoz való viszonyát (halmaz-részhalmaz) kell a tanulóknak megállapítaniuk. A második feladatban gondolattérképet kell készíteniük, mely egyetlen hibás állítást tartalmaz. Ezt kell a többi csoportnak megtalálnia. A mellérendelő összetett mondat fajtáit mondatalkotási feladat során gyakoroljuk. Az alárendelő összetett mondathoz tartozó Learningapps feladatban az utalószó-kötőszó párokat kell megtalálniuk. Komplex gyakorlásra (vagy annak ellenőrzésére) szolgál a második Learningapps feladat: bibliai igeszakaszok mint összetett mondatok elemzése.

A témacsomag tartalmaz egy power point segédanyagot, melyet akkor használhatunk, ha nem rendelkezünk interneteléréssel. A másik segédanyag egy interaktív feladatlap, melyhez szükséges internetelérés és páronként egy-egy laptop vagy tablet. Két LearningApps feladat is a csomag része, az egyik a Szabó Magdához kapcsolódó városokat dolgozza fel, míg a másik az írónő életéhez fűződő adatokból készült rejtvény.

Az adott mű értelmezése; a kapcsolódó irodalmi, történelmi és műveltségi ismeretek mozgósítása és bővítése.

Funkcionális szövegekkel dolgozva a tanulók olyan szövegfajtákkal találkoznak, melyek helyes értése, alkalmazása mind személyes, mind társadalmi boldogulásukhoz szükséges.

Különböző, reformátussággal kapcsolatos statisztikai adatok ábrázolása illetve velük kapcsolatos számítások végrehajtása

Az óra elején egy egyszerű, de az ilyen típusú feladatmegoldás miden lényeges lépést tartalmazó feladat (szövegértelmezés, adatlejegyzés, összefüggések felírása, ábrakészítés, egyenletmegoldás lépései, ellenőrzés, válaszadás, diszkusszió) összekavart lépéseinek sorba rendezése párban (vagy digitális felületen egyénileg). A feladat megoldásának eredményessége alapján feladatmegoldás csoportokban. A cél a feladtok megoldása mellett, hogy a csoport minden egyes tagját a többiek felkészítsék a megoldás szakszerű bemutatására. Közben gyakorolják a szöveges feladatok egyenlettel történő megoldásának lépéseit. Illetve olyan valós helyzetekhez kapcsolódó feladatokkal találkozzanak, melyek egyházközösségi életük során is előkerülhetnek, így felkészüljenek azok matematikai ismereteket is felhasználó megoldására. Amennyiben idő van rá, feladatküldéses kooperatív módszerrel további gyakorlás. Egyéni kérdőíves (vagy elektronikus), szükség esetén differenciált ellenőrző feladatok, a tanulók feladatmegoldási készségének szintjével kapcsolatban.

A tanulók egyetemes történelmi ismereteit bővítve, bepillantani a XX. század egyik szuperhatalmának belső életébe. Megismerkedni a polgárjogi mozgalmak jelentőségével, különös tekintettel az egyház és a társadalom kapcsolatára. Ezen belül kitérni a korszak legjelentősebb USA-beli polgárjogi harcosa, a békés ellenállást hirdető Martin Luther King életére, munkásságára. Emellett megfigyelni a nyugat-európai diáklázadások eseményeit, hatásait. A témában kettő óraterv készült, melyekkel a kooperatív tanulói tevékenységet igyekszünk segíteni.

Mutassuk be a második világháború utáni egyik legfontosabb történelmi eseményünk, az 1956-os forradalom és szabadságharc következményeként megjelenő megtorlás néhány momentumát. A tananyag tárgyalását kiegészítve, a lecke második tanóráján megismerkedünk az 56-os eseményekbe bekapcsolódó, majd elítélt néhány magyar történelmi alak életpályájával, személyes tragédiájával. Forrásszemelvények, olvasmányok, életrajzok, videó anyag beépítése a tanórai foglalkozásba, vagy tanórán kívüli tevékenységbe, házi feladatba.