TÉMACSOMAGOK

8. évfolyam részére

Az óra keretében a tanulók Debrecen és a reformáció témaköréhez kapcsolódó, változatos feladatokon (mozaik, kvíz, idővonal, turistakalauz, feladatkártyák készítése társasjátékhoz) keresztül, csoportmunkában dolgozva fejlesztik nyelvi képességeiket és egyháztörténeti ismereteiket.

A gyűjtemény a 8. osztályos ének-zene tananyagban szereplő műveket a maguk látványvilágával együtt mutatják be a diákoknak, egyúttal arra is lehetőséget biztosítva, hogy koncertekre ritkán eljutó tanítványaink is komolyzenei élményekhez juthassanak.

A játékosítás eszközét középpontba helyező összefoglaló óra célja a mellé- és alárendelő mondatfajták, utalószó-kötőszópárok gyakoroltatása mondatalkotás, tankockafeladatok, valamint bibliai igeszakaszok mint összetett mondatok elemzése segítségével.

Az Abigél c. regény bevezetéseként az óra célja, hogy megismertesse a tanulókkal az írónő életének legfontosabb állomásait, református vonatkozásait. Az idővonal készítése és a tankockafeladatok megoldása segít elhelyezni Szabó Magda életművét a történelmi korban.

Radnóti versének elemzésén keresztül az óra célja – a szövegértő, versértelmező készség fejlesztése és az irodalmi műveltség alakítása mellett – a kritikai gondolkodás, az érzések, gondolatok szóban történő megfogalmazása, valamint az empátia képességének erősítése.

A társaktól való tanulást, a csoportmunkát fókuszba helyező óra célja, hogy a tanulók funkcionális szövegekkel találkozva olyan stratégiákat alkalmazzanak, gyakoroljanak, melyek segítik őket a jó olvasóvá, magán- és társadalmi életükben sikeres emberré válásban.

Az órán változatos munkaformák és feladatok keretében a tanulók különböző, reformátussághoz kötődő statisztikai adatokat ábrázolnak, illetve ezekkel kapcsolatos számításokat (átlag, szórás, százalék kiszámítása) végeznek.

Az óra célja a feladtok megoldása mellett, hogy miközben a diákok gyakorolják a szöveges feladatok egyenlettel történő megoldásának lépéseit, valós helyzetekhez kapcsolódó feladatokkal találkozzanak, melyek egyházközösségi életük során is előfordulhatnak.

A linkgyűjtemény célja, hogy a tanulók megismerkedjenek az amerikai polgárjogi mozgalmak jelentőségével, ezen belül a békés ellenállást hirdető Martin Luther King életével, munkásságával, valamint a nyugat-európai diáklázadások eseményeivel, hatásaival.

Az óra forrásszemelvények, olvasmányok, életrajzok és videóanyag segítségével enged bepillantást az 1956-os forradalom és szabadságharc megtorlásának történetébe, és ismerteti meg a tanulókat néhány elítélt magyar történelmi alak életpályájával, személyes tragédiájával.