Református tartalommal rendelkező elsőfokú egyenletre vezető szöveges feladatok

  • Időtartam:

    45 perc

Témacsomag leírás

Az óra elején egy egyszerű, de az ilyen típusú feladatmegoldás miden lényeges lépést tartalmazó feladat (szövegértelmezés, adatlejegyzés, összefüggések felírása, ábrakészítés, egyenletmegoldás lépései, ellenőrzés, válaszadás, diszkusszió) összekavart lépéseinek sorba rendezése párban (vagy digitális felületen egyénileg). A feladat megoldásának eredményessége alapján feladatmegoldás csoportokban. A cél a feladtok megoldása mellett, hogy a csoport minden egyes tagját a többiek felkészítsék a megoldás szakszerű bemutatására. Közben gyakorolják a szöveges feladatok egyenlettel történő megoldásának lépéseit. Illetve olyan valós helyzetekhez kapcsolódó feladatokkal találkozzanak, melyek egyházközösségi életük során is előkerülhetnek, így felkészüljenek azok matematikai ismereteket is felhasználó megoldására. Amennyiben idő van rá, feladatküldéses kooperatív módszerrel további gyakorlás. Egyéni kérdőíves (vagy elektronikus), szükség esetén differenciált ellenőrző feladatok, a tanulók feladatmegoldási készségének szintjével kapcsolatban.

Fejlesztési célok

Szövegértés fejlesztése. Adatok tervszerű gyűjtése, rendezése. Algebrai kifejezések és egyneletek felírása, átalakítása, megoldása. Kooperáció gyakorlása. Digitális kompetencia fejlesztése. Önértékelés fejlesztése.

Kerettantervi tematikai egység

Számelmélet, algebra

Szükséges eszközök

Projektor, laptop a tanárnak. Számítógép interneteléréssel minden diáknak (vagy nyomtatott feladatlap). Körző, vonalzó, esetleg számológép a tanulóknak. Füzet, íróeszköz. Előre elkészített kérdések, feladatok. Csomagolópapír, filctollak, blue-tack gyurmaragasztó

Kulcsszavak

adatelemzés egyházi élet számtani kérdései szöveges feladat prezentáció kompetenciamérés

Felhasználható tanulási eszközök