1956 mártírjai, áldozatai Magyarországon

  • Időtartam:

    45 perc

Témacsomag leírás

Mutassuk be a második világháború utáni egyik legfontosabb történelmi eseményünk, az 1956-os forradalom és szabadságharc következményeként megjelenő megtorlás néhány momentumát. A tananyag tárgyalását kiegészítve, a lecke második tanóráján megismerkedünk az 56-os eseményekbe bekapcsolódó, majd elítélt néhány magyar történelmi alak életpályájával, személyes tragédiájával. Forrásszemelvények, olvasmányok, életrajzok, videó anyag beépítése a tanórai foglalkozásba, vagy tanórán kívüli tevékenységbe, házi feladatba.

Fejlesztési célok

Kettő tanóra segítségével a tanulók ismerjék meg a szabadságharc résztvevőinek viszontagságait, a forradalom és szabadságharc sajátos vonásait. A tanulók találkozzanak a korabeli magyar, jugoszláv és szovjet politikai vezetés közötti tárgyalási folyamatok jellemzőivel, ismerjék meg, hogyan viszonyult a Kádár-kormány az 1956-os eseményekhez, az események fővárosi és vidéki résztvevőihez. Szövegértési kompetencia fejlesztése a megjelenő és felhasználható olvasmányok segítségével.

Kerettantervi tematikai egység

http://kerettanterv.ofi.hu/02_melleklet_5-8/index_alt_isk_felso.html

Szükséges eszközök

tankönyv, füzet, írószer, kartonlap, falitérkép, szemléltető anyag–feldolgozandó szövegek,

Kulcsszavak

munkásőrség, diktatúra, pufajkások, Kádár-korszak, megtorlás, ellenforradalom, statárium

Felhasználható tanulási eszközök