Polgárjogi küzdelmek élén: Martin Luther King

  • Időtartam:

    45 perc

Témacsomag leírás

A tanulók egyetemes történelmi ismereteit bővítve, bepillantani a XX. század egyik szuperhatalmának belső életébe. Megismerkedni a polgárjogi mozgalmak jelentőségével, különös tekintettel az egyház és a társadalom kapcsolatára. Ezen belül kitérni a korszak legjelentősebb USA-beli polgárjogi harcosa, a békés ellenállást hirdető Martin Luther King életére, munkásságára. Emellett megfigyelni a nyugat-európai diáklázadások eseményeit, hatásait. A témában kettő óraterv készült, melyekkel a kooperatív tanulói tevékenységet igyekszünk segíteni.

Fejlesztési célok

Két tanórán bemutatni az 1960-as 1970-es évek hatalmi viszonyait, a két szuperhatalom lehetséges összecsapásának közvetlen veszélyét. Ismerjék meg a tanulók, hogy az USA és a Szovjetunió hogyan viszonyult a harmadik világbeli országok belső konfliktusaihoz. Megismertetni a vietnami háború okait, eseményeit. A polgárjogi mozgalmak megjelenésének bemutatása az USA-ban, különös tekintettel Martin Luther King tevékenységére. Ismerjék meg a tanulók a nyugati, fejlett államokban kirobbant diáktüntetéseket.

Kerettantervi tematikai egység

A két világrendszer versengése, a szovjet tömb felbomlása. http://kerettanterv.ofi.hu/02_melleklet_5-8/index_alt_isk_felso.html

Szükséges eszközök

Tankönyv; tankönyvi kép; falitérkép; feldolgozandó szöveg; kartonlapok; írólapok; íróeszközök; videó anyag; füzet

Kulcsszavak

szuperhatalom; rakétaválság; polgárjogi mozgalom; diáklázadások; baptista egyház

Felhasználható tanulási eszközök