Az összetett mondatról tanultak játékos gyakorlása

  • Időtartam:

    45 perc

Témacsomag leírás

Az óra kulcsszava a bizalom, fő mozgatója a játékosítás. A ráhangolás kapcsolódást jelent az irodalommal. A diákok csoportokban dolgoznak. A fő részben elsőként a mondatokkal kapcsolatos fogalmakat tisztázzuk, a fogalmak egymáshoz való viszonyát (halmaz-részhalmaz) kell a tanulóknak megállapítaniuk. A második feladatban gondolattérképet kell készíteniük, mely egyetlen hibás állítást tartalmaz. Ezt kell a többi csoportnak megtalálnia. A mellérendelő összetett mondat fajtáit mondatalkotási feladat során gyakoroljuk. Az alárendelő összetett mondathoz tartozó Learningapps feladatban az utalószó-kötőszó párokat kell megtalálniuk. Komplex gyakorlásra (vagy annak ellenőrzésére) szolgál a második Learningapps feladat: bibliai igeszakaszok mint összetett mondatok elemzése.

Fejlesztési célok

Az összetett mondatokról tanultak összefoglalása, a fogalmak ismeretének ellenőrzése a gyakorlatban. A keretjátékkal az érdeklődés felkeltése és folyamatos fenntartása, játékosítás. A kooperatív csoportmunkával a szociális kompetencia, az együttműködési készség fejlesztése.

Kerettantervi tematikai egység

A nyelv szerkezete és jelentése

Szükséges eszközök

interneteléréssel rendelkező számítógép; projektor; Babylon-golyók vagy zsetonok az értékeléshez; A változat: tabletek, laptopok a tanulók számára; B. változat: csomagolópapír; filctollak

Kulcsszavak

összetett mondat, játékosítás, gamification, bizalom

Felhasználható tanulási eszközök