A nyelv Isten ajándéka

  • Időtartam:

    2 óra

Témacsomag leírás

Funkcionális szövegekkel dolgozva a tanulók olyan szövegfajtákkal találkoznak, melyek helyes értése, alkalmazása mind személyes, mind társadalmi boldogulásukhoz szükséges.

Fejlesztési célok

A tanulók ismerkedjenek olyan olvasás előtti, alatti és utáni stratégiákkal, melyek önálló olvasóvá, magán- és társadalmi életükben sikeres emberekké teszik őket. Ezeket a stratégiákat tudatosan használják, használatukra reflektálni is képesek legyenek.

Kerettantervi tematikai egység

A tanult szövegértési, szöveg-feldolgozási stratégiák (átfutás, jóslás, előzetes tudás aktiválása, szintézis, szelektív olvasás stb.) alkalmazása különféle megjelenésű és típusú szövegeken. A saját szövegértési hiba felismerése, korrigálása

Szükséges eszközök

digitális tábla, csomagolópapír, ragasztó, olló, blue tack

Kulcsszavak

funkcionális szövegek; olvasási stratégiák; reflexió

Felhasználható tanulási eszközök