Radnóti Miklós: Nem tudhatom…

  • Időtartam:

    45-60 perc

Témacsomag leírás

Az adott mű értelmezése; a kapcsolódó irodalmi, történelmi és műveltségi ismeretek mozgósítása és bővítése.

Fejlesztési célok

A mű megismerése; egy-egy adott irodalmi mű értelmezési képességének fejlesztése az aktuális művön keresztül; az irodalom megszerettetése; irodalomértő és -szerető emberek nevelése.

Kerettantervi tematikai egység

Lírai és átmeneti műfajok, műtípusok óda, dal, epigramma, elégia, ekloga, életkép, tájlíra, hangulatlíra, gondolati líra

Szükséges eszközök

videó, PPT és a lejátszásra alkalmas eszközök; feladatlap; füzet, tábla; íróeszközök

Kulcsszavak

holokauszt, magyarság, haza

Felhasználható tanulási eszközök