Országismereti és egyháztörténeti szövegfeldolgozás, szövegalkotás – Debrecen

  • Időtartam:

    45 perc

Témacsomag leírás

A szervezési feladatok után 4 csoportot kialakíva egy négyfelé osztott szöveg részeit kapják meg a csoportok. A szöveg Debrecen és a reformáció összefonódásáról, történelmi eseméyekről és épületekről szól. Minden szövegrészhez annyi kérdés tartozik, ahány fős a csapat, amely kapja. A kérdésekre csapaton belül egy-egy tanuló válaszol, majd egymást ellenőrrzik. A feldolgozást követően a kivetített (vagy aktív táblán megjelenő) LearningApps alakalmazás segítségével a négy csoport egy-egy képviselője a négy szövegrész történelmi eseményeit egy teljes időrendi sorrendbe rakják. Épületek és más helyszínek képeit kivetítve azonosítják azokat, majd kiválasztják, melyek nem szerepeltek a feldolgozott szövegben. Az eddig nem szereplő négy helyszínről kapott újabb szövegeket mozaik, vagy fordított szakértői mozaik módszerrel feldolgozzák a csoportok, majd egy kvízzel ellenőrzik tudásukat az első, és a kiegészítő szövegek ismeretivel kapcsolatban. Tartalék vagy kiegészítő feladat, a korábban elkészített idővonalat kiegészítik a négy újabb feldolgoztt témához köthető időpont megjelölésével. Minden csapat választ 2-3 helyszínt a feldolgozottak közül, és azok egyenként 2-3 mondatos bemutatásával készülő turista-kalauzt készít. Azt a csapatok egy-egy tagja be is mutatja. Tartalék feladat, a feldolgozott témából egy társasjátékhoz kérdés/feladat kártyákat készítenek a tanulók, amit egy egyszerű társasjáték tábla és dobókocka segítségével le is játszanak ezen az órán, vagy a következőn.

Fejlesztési célok

Szövegértés fejlesztése Kooperáció gyakorlása Digitális kompetencia fejlesztése Önértékelés fejlesztése Országismeret, egyháztörténet elmélyítése Szókincs fejlesztése

Kerettantervi tematikai egység

Város, bevásárlás Hit- és erkölcstan (vallástörténet)

Szükséges eszközök

Projektor, laptop, hangszóró a tanárnak. Számítógép internet eléréssel minden diáknak (vagy nyomtatott feladatlap). Nyomtatott történet, vagy „”képregény”” csoprotonként 1 db, szétvágott történet részletek csoportonként 1 csomag. Füzet, íróeszköz Előre elkészített kérdések. 1 db Learning Apps (vagy más feladatszerkesztővel készített) feladatlap a történet sorba rendezéséhez (ez kiváltható nyomtatott elemekkel). 1 db Learning Apps ellenőrző feladatlap (vagy annak kinyomtatott változata) Játéktábla, dobókocka, jegyzet kártyák kérdések kséíztéséhez.

Kulcsszavak

Reformation Debrecen Reading comprehension Cooperation Tourist guide

Felhasználható tanulási eszközök

Debrecen – Főnix