Református életrajzok – Szabó Magda

  • Időtartam:

    45 perc

Témacsomag leírás

A témacsomag tartalmaz egy power point segédanyagot, melyet akkor használhatunk, ha nem rendelkezünk interneteléréssel. A másik segédanyag egy interaktív feladatlap, melyhez szükséges internetelérés és páronként egy-egy laptop vagy tablet. Két LearningApps feladat is a csomag része, az egyik a Szabó Magdához kapcsolódó városokat dolgozza fel, míg a másik az írónő életéhez fűződő adatokból készült rejtvény.

Fejlesztési célok

Kiemelt cél, hogy ismerjék meg a tanulók Szabó Magda református írónő életének legfontosabb állomásait, református vonásait. Az online idővonal készítésével és az internetes keresésen alapuló feladatlapos megoldással a tanulók IKT kompetenciájának fejlesztése a cél. A megfigyelési szempontok adásával a koncentrált figyelem fejlesztése, és a témára irányítás a cél. A tantárgyi koncentráció megvalósítása a történelemből tanult ismeretek felidézésével.

Kerettantervi tematikai egység

Az irodalom nagy témáiból

Szükséges eszközök

interneteléréssel rendelkező számítógép, projektor, tabletek vagy laptopok a tanulók számára, a segédanyagoknál jelölt mellékletek, kilépő cédulához papírok

Kulcsszavak

Szabó Magda, református életrajzok

Felhasználható tanulási eszközök