TÉMACSOMAGOK

12. évfolyam részére

Az óra célja – ábraelemzésen, számolási feladatokon, közös fogalomalkotáson és következtetések levonásán keresztül – a környezettudatosság és a fenntarthatósági szemlélet fejlesztése az emberiség ökológiai lábnyomának csökkentése érdekében.

Még egyházi iskolákban sem közismertek az egyháztörténet 1944–45 közti tragédiái, azok okai, mértéke, lefolyása. Ha töredékesen is, de a magyar nemzetrészek egyházait ért megtorlások összehasonlító, diakronikus módon történő feldolgozásához próbálunk segítséget nyújtani.

A linkgyűjtemény a magyar nemzetrészek egyházait 1944 után ért megtorlások összehasonlító, diakronikus módon történő feldolgozásához nyújt segítséget, hiszen még az egyházi iskolákban sem ismertek az egyháztörténet második világháború utáni tragédiái, azok okai, mértéke, lefolyása.

Hogy lehet az élet vidám egy barakkban? A magyar történelem egyik legmegosztóbb időszakához fűződő társadalmi emlékek sokfélék, a linkgyűjtemény ezt a sokszínűséget kihasználva igyekszik a diákok kritikai gondolkozását fejleszteni, rávilágítani a megírt és megélt történelem közötti különbségekre.

A segédanyag-gyűjtemény ahhoz próbál meg segítséget nyújtani, hogy a II. világháború szerteágazó és komplex témájának feldolgozása során az elhangzó információkat kapcsolatba tudjuk hozni a szűkebb értelemben vett saját világunkkal és jelenünkkel, azaz a diákok személyesen megszólítva érezzék magukat.

A második világháborút követően átalakultak a világ erőviszonyai. Két szuperhatalom alakult ki, az Egyesült Államok és a Szovjetunió. A Törikalauz célja – képi, videós és internetes források, valamint interaktív feladatok segítségével – bemutatni a kétpólusú világ kialakulását, a keleti és a nyugati blokk legfontosabb jellemzőit.

A Törikalauz anyagai segítenek abban, hogy a hidegháború konfliktusait (pl.: berlini válság, vietnami háború, India függetlenedése stb.) ne lezárt eseményként, hanem folyamatokként prezentáljuk, amelyek a mai napig tartanak és hatással vannak mindennapjainkra.

A Törikalauz célja, hogy felhívja a diákok figyelmét a velünk élő történelemre. Olyan képekkel, videókkal mutatja be a rendszerváltást, amelyek között sok a „civil” felvétel, ezzel is azt hangsúlyozva, hogy a III. Magyar Köztársaság kikiáltásában szüleik is részt vállaltak.

Az 1948-as fordulat után Sztálin 1953-as bukásáig kiépülő diktatúra alapvetően változtatta meg az ország történetét és mindennapjait. Ez a linkgyűjtemény az 1945 utáni politikai, társadalmi és gazdasági átalakulásokat öleli fel, mintegy felvezetve az 1956-os eseményeket.

A Törikalauz segít bemutatni, hogyan valósult meg a közös európai politika a második világháború után kibontakozó hidegháború árnyékában. Kiemelt hangsúlyt kap a megszülető Európai Unió működése és szervezeti struktúrája, valamint Magyarország európai integrációja is.

A XX. század vége nemcsak a kapitalizmus győzelmét, de az atlanti kultúra monopóliumát is hozta magával, melynek létjogosultságát mára sokan megkérdőjelezik. A jövő kérdése, hogy a nyugati társadalmak válsága és a szuperhatalmi státuszra törekvő Kína miként formálják át a globális világgazdaságot, és a ma ismert tömegkultúrát.

A linkgyűjtemény nem hivatott a címben említett témakör tananyagszerű feldolgozását kiváltani, sokkal inkább módszertani ajánlással ellátott kiegészítő tartalmakat kínál a Szovjetúnió felbomlása témájának feldolgozásához és benne Gorbacsov szerepének megismeréséhez.