A Beatlestől a Coca-Coláig

  • Időtartam:

    3 óra

Témacsomag leírás

A XX. század végére felbomlott a kétpólusú világ. Egyetlen szuperhatalom maradt, az Amerikai Egyesült Államok. Ez nem csak a kapitalizmus győzelmét, de az atlanti kultúra monopóliumát is hozta magával. A világon majdnem mindenhol a nyugati tőkés berendezkedés és kultúra hatásai érvényesülnek. És bár egy ideig az uralkodó diskurzus a szabad versenyen alapuló gazdasági rend és az ebből fakadó életforma végső diadalát hirdette, mostanra ez a vélekedés sok helyütt megkérdőjeleződött. A globális kapitalizmusnak számos vesztese van. Mára nem csupán a perifériák lakossága, de a centrum-országok leszakadó osztályai is megkérdőjelezik az uralkodó világrend létjogosultságát. Egyre nyilvánvalóbbak az óriási vagyoni különbségek és a növekedésközpontú gondolkodás okozta ökológiai problémák. A jövő kérdése, hogy a nyugati társadalmak válsága és a szuperhatalmi státuszra törekvő Kína miként formálják át a globális világgazdaságot, és a ma ismert tömegkultúrát.

Fejlesztési célok

szövegértés, együttműködési készség, vizuális kompetenciák, lexikális ismeretek

Kerettantervi tematikai egység

http://kerettanterv.ofi.hu/03_melleklet_9-12/index_4_gimn.html

Szükséges eszközök

vetítő, számítógép, nyomtató

Kulcsszavak

fogyasztás, fogyasztói kultúra, globalizáció, globalizmus, kapitalizmus, piacgazdaság, szuperhatalom, világfalu, sztárok, tömegkultúra, televízió, internet

Felhasználható tanulási eszközök