Keresztény egyházak üldözése Magyarországon és a határokon túl (1944–1990)

  • Időtartam:

    6*45 perc

Témacsomag leírás

Még egyházi iskolákban sem közismertek a saját egyháztörténetünk 1944 utáni tragédiái, azok okai, mértéke, lefolyása. Ha töredékesen is, de a magyar nemzetrészek egyházait ért megtorlások összehasonlító, diakronikus módon történő feldolgozásához próbál segítséget nyújtani e mappa, mely folytatása A magyarokat ért megtorlás egyházi áldozatai (1944–45) címűnek, s részben érintkezik vele.

Fejlesztési célok

Ismeretszerzés, tanulás: Egy történelmi oknyomozás megtervezése. (Pl. Párhuzamos sorsok: Gulyás Lajos és Brenner János, 1956 mártírjai) (1956-os romániai megtorlások és a magyar egyházak: okok és következmények) Kommunikáció: Saját vélemény kialakítása a helytállás vagy behódolás; túlélés, érvényesülés kérdésében. „Határtalan” vagy testvériskolai kirándulásokra felkészülés (hogy legyen miről kérdezni) Tájékozódás térben és időben: Határon túli magyar területek Börtön és lágervilág Magyarországon, a környező országokban és a Szovjetunióban

Kerettantervi tematikai egység

Magyarország 1945–1956 között A témához kapcsolódó kerettanterv(ek) linkje(i): http://kerettanterv.ofi.hu/03_melleklet_9-12/index_4_gimn.html

Szükséges eszközök

projektor, számítógép, szakirodalom

Kulcsszavak

vallásüldözés, egyházüldözés, vallásszabadság, börtön, mártír

Felhasználható tanulási eszközök