A magyarokat ért megtorlás egyházi áldozatai (1944–45)

  • Időtartam:

    4*45 perc

Témacsomag leírás

Még egyházi iskolákban sem közismertek a saját egyháztörténetünk 1944–45 évekbeli tragédiái, azok okai, mértéke, lefolyása. Ha töredékesen is, de a magyar nemzetrészek egyházait ért megtorlások összehasonlító, diakronikus módon történő feldolgozásához próbálunk segítséget nyújtani. E mappa témáját folytatja az Egyházüldözés Magyarországon és a határokon túl a Rákosi- és Kádár-korszakban című anyag, és részben érintkezik vele.

Fejlesztési célok

Ismeretszerzés, tanulás: Egy történelmi oknyomozás megtervezése. (Pl. Ruszinok és magyarok közös hőse: ki volt Romzsa Tódor? ) Kommunikáció: Saját vélemény kialakítása a helytállás vagy behódolás; túlélés, érvényesülés kérdésében. „Határtalan” vagy testvériskolai kirándulásokra felkészülés (hogy legyen miről kérdezni) Tájékozódás térben és időben: Határon túli magyar területek Börtön- és lágervilág Magyarországon, a környező országokban és a Szovjetunióban

Kerettantervi tematikai egység

Magyarország 1945–1956 között A témához kapcsolódó kerettanterv(ek) linkje(i): http://kerettanterv.ofi.hu/03_melleklet_9-12/index_4_gimn.html

Szükséges eszközök

projektor, számítógép, szakirodalom

Kulcsszavak

GULAG, etnikai tisztogatás, vallásüldözés, egyházüldözés, vallásszabadság

Felhasználható tanulási eszközök