Ki az erősebb?

  • Időtartam:

    5 óra

Témacsomag leírás

A második világháborút követően átalakultak a világ erőviszonyai. Két szuperhatalom alakult ki, az Egyesült Államok és a Szovjetunió. A Törikalauz célja bemutatni a kétpólusú világ kialakulását, a keleti és a nyugati blokk legfontosabb jellemzőit. Ezt az igen tág időszakot segítenek feltárni és bemutatni a különböző képi, videós és internetes források. A témában hangsúlyos szerepet kapott a fegyverkezés, azon belül is az űrverseny. A Törikalauz összeállítása során fontos szempont volt a diákok motiválása, ezért a törzsanyag kiegészült a korszak zenei újdonságaival, a hanganyagok között megtalálható a rock és a beat zene egy-egy klasszikusa. Ezáltal a diákok bepillantást nyerhetnek a korszak kulturális változásaiba. Továbbá a témacsomag több olyan feladatot is tartalmaz, amely versenyre készteti a tanulókat (Kahoot-kvíz, Maradj talpon!). Az összeállításkor törekedtem arra, hogy a témában mind a közép-, mind az emelt szinten érettségiző diákok számára, az órai és otthoni tanulásra egyaránt legyen megfelelő tartalom, illetve, hogy a megjelenő tartalmak felhasználhatóak legyenek a tanárok számára is, például órai felkészüléshez, vagy prezentáció, komplex forráselemző feladat készítéséhez.

Fejlesztési célok

A tanuló tudjon ismereteket szerezni különböző forrásokból. Képes legyen információk gyűjtésére, rendszerezésére, térbeli és időbeli tájékozódásra. A tanuló tudjon összefüggő előadást vagy prezentációt tartani a megismert ismeretanyagról.

Kerettantervi tematikai egység

Hidegháborús konfliktusok és a kétpólusú világ kiépülése, a két világrendszer versengése, a szovjet tömb felbomlása

Szükséges eszközök

Számítógép, projektor, hangfal, tankönyv, atlasz, füzet, okostelefon

Kulcsszavak

hidegháború, fegyverkezési verseny, kétpólusú világ, ENSZ, NATO, Sztálin

Felhasználható tanulási eszközök