A kommunista diktatúra kiépítése és a Rákosi-korszak

  • Időtartam:

    10 óra

Témacsomag leírás

A második világháborút követően Magyarországon is kísérlet történik a kommunista rendszer importálására. Az átmenet éveit követően az 1948-as fordulat után Sztálin 1953-as bukásáig kiépülő diktatúra alapvetően változtatta meg a társadalom és gazdaság képét és mindennapjait. A szocialista társadalom és gazdaság kiépítésének kudarca az 1956-os forradalomban csúcsosodott ki. Ez a fejezet az 1945 utáni politikai, társadalmi és gazdasági átalakulásokat öleli fel, mintegy felvezetve az 1956-os eseményeket.

Fejlesztési célok

Kerettantervi tematikai egység

A témához kapcsolódó kerettanterv(ek) linkje(i): http://kerettanterv.ofi.hu/03_melleklet_9-12/index_4_gimn.html

Szükséges eszközök

laptop, projektor/okostábla

Kulcsszavak

személyi kultusz, kulák, propaganda, iparosítás, tervgazdaság

Felhasználható tanulási eszközök