A hidegháború forró konfliktusai

Témacsomag leírás

A történelmi múlt megismerésének alapfeltétele, hogy tanárként alkalmazkodjunk a tanuló életvilágához és a tanuló értékeihez. Figyelembe véve tehát a fiatalság mai igényeit, bátran emeljünk be a tanórákba olyan eszközöket és módszereket, amelyek lebontják a falat az elzártnak gondolt régmúlt és a jelen között. Könnyű dolgunk van a hidegháború főbb eseményeinek ismertetése esetében, hiszen a legtöbb konfliktus utórezgései mai napig az aktuálpolitika szerves részét képezik. Gondoljunk csak arra, hogy napjainkban is vezető hírként tudósítanak Észak- és Dél-Korea közötti tárgyalásokról, de a Jeruzsálem körüli lázongások is folyamatosan reflektorfénybe kerülnek és reagál rájuk az egész világ. A híradók, nemzetközi hírportálok, de akár a közösségi oldalak megválogatott bejegyzései is bátran beemelhetők a tanórákba. A hidegháború időszakának feldolgozása jó lehetőséget ad arra, hogy a tanulók – ha eddig nem tudatosult volna bennük – megértsék, igaz a mondás, miszerint: „Aki a jövőben akar olvasni, annak a múltban kell lapozgatnia.” A történelemoktatásnak célja, hogy a tanulók tájékozódni tudjanak az őket körülvevő világban, körültekintően és megfelelő kritikai érzékkel reagálni tudjanak a nagyvilág eseményeire. Mindezt akkor tudják magabiztosan és hitelesen megtenni, ha megértik, a ma eseményei a tegnapban gyökereznek. A hidegháború konfliktusait (pl.: berlini válság, vietnami háború, India függetlenedése stb.) nem lezárt eseményként érdemes prezentálni, hanem folyamatokként, amelyek a mai napig tartanak és hatással vannak mindennapjainkra.

Fejlesztési célok

Kerettantervi tematikai egység

http://kerettanterv.ofi.hu/03_melleklet_9-12/index_4_gimn.html

Szükséges eszközök

számítógép, projektor

Kulcsszavak

NATO, fegyverszünet, harmadik világ, pacifista politika, vasfüggöny, szuperhatalom, berlini fal

Felhasználható tanulási eszközök