Az ökológiai lábnyom

  • Időtartam:

    45 perc

Témacsomag leírás

A tanóra a diákok területhasznosítási formákkal kapcsolatos előzetes ismereteinek aktiválásával és rendszerezésével kezdődik. Ezután egy angol nyelvű weboldal segítségével meghatározzák saját ökológiai lábnyomuk nagyságát, majd megismerkednek az ökológiai lábnyom méretének globális egyenlőtlenségeivel. Ezt követően közös fogalomalkotásra, majd gyakorlásra kerül sor. Végül javaslatokat fogalmaznak meg a tanulók azzal kapcsolatban, hogy milyen egyéni cselekedetekkel tudják ők maguk is csökkenteni csökkenteni az emberiség ökológiai lábnyomát.

Fejlesztési célok

A környezettudatosság és a fenntarthatósági szemlélet fejlesztése. A rendszerben való komplex gondolkodás fejlődésének elősegítése. Az ábraelemzés és a következtetési képesség fejlesztése. Okostelefonok tanulási célból történő használatának gyakorlása.

Kerettantervi tematikai egység

Ökoszisztéma

Szükséges eszközök

tanulói okostelefon / tablet / laptop; tanári laptop, projektor

Kulcsszavak

ökológiai lábnyom fenntarthatóság fogyasztás ökológia eltartóképesség