„Jó a kedv és jó a szándék: nemezből lesz jó ajándék.”

  • Időtartam:

    1 tanítási nap

Témacsomag leírás

Adventi időszakban az ajándék készítéséhez kapcsolódó feladatokkal találkozunk, melyek során megjelenik az első osztályban meglévő tantárgyakkal való tantárgyi koncentráció. Így az olvasás, környezetismeret, technika, ének, hittan, matematika, rajz, drámajáték. A gyermekek játékos formában ismerkednek meg egy anyaggal, a gyapjúval. Választ kapnak arra a kérdésre, hogy milyen tulajdonságai vannak a gyapjúnak. Ebből következik az állattartás, majd a gyapjú feldolgozásáról szóló órarész. Megismerkednek egy olyan verssel, mely a nemezelésről és a nemezből készült ajándékról szól (Szabó T.Anna:Nemezelés) 1. Választ adnak arra, hogy miért értékesebb egy saját készítésű ajándék, mint a boltban vásárolt. 2. A juh szimbólumot felismerik, az Elveszett bárány története kapcsán felelevenítik ismereteiket. Református címerünket felismerik, a jelképekről 2-3 mondatot mondanak. 3. Kézművesfoglalkozás keretében egy nemezdíszt készítenek, mely karácsonyfa dísz is lehet. 4. A nap zárásaként kiállítást szervezünk az elkészült ajándéktárgyakból, melyet karácsonyi ünnepségünkhöz kötünk.(Lehetőség: szülőkkel vagy másik osztállyal közösen) 5. A nap folyamán a foglalkozásokban megjelennek dramatikus játékok. Az óvodában megszerzett ismeretekre épít a foglalkozás.

Fejlesztési célok

• A tanulók megismernek az ajándékkészítéshez kapcsolódó verset (Szabó T.Anna:Nemezelés). • Dramatikus játékokban kifejezik gondolataikat, érzéseiket, véleményüket. • A foglalkozás során megismert új kifejezéseket (nemez, nemezelés, szösz, gyapjú) a foglalkozás végén használják, beépül szókincsükbe. • A játékos feladatok, dramatikus játékok, kreatív feladatok segítségével átélik a verset, az ajándékozás örömét. • Megfogalmazzák, hogy miért értékesebb a saját készítésű ajándék a boltban vásároltnál. • Minden gyerek bekapcsolódik a játékos feladatokba, csoportmunkába. • Előzetes ismereteiket bátran mondják el. • Egymás gondolatait meghallgatják, tévedés esetén nem bántják meg egymást. • A feladatok megoldása során együttműködnek társaikkal, figyelnek egymásra, segítik egymást. • Helyesen végzik el az egyszerű játékos matematikai feladatot. • Megtapasztalják az alkotás örömét, fejlődik alkotó fantáziájuk, kézügyességük, esztétikai és szépérzékük. • Érzelmileg is felkészülnek az ünnepre. Megfogalmazzák, hogy életünkben mi/Ki a legnagyobb ajándék. • A foglalkozás során részesei lesznek annak, hogy természetes anyagból tárgyat lehet létrehozni, és erre egy kisgyermek is képes.

Kerettantervi tematikai egység

Környezetismeret: Élőlények közösségei Magyar nyelv és irodalom: Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése és alkotása, Irodalmi kultúra, az irodalmi művek értelmezése, Technika és életvitel: Család, otthon, háztartás, Tárgyi kultúra, technológiák, termelés

Szükséges eszközök

kivetítő; számítógép; nemez a létszámnak megfelelően; vizes tálak; szappan; fénymásolt lapok; színes textíliák;

Kulcsszavak

párbeszéd; nemez; vers; költő; háziállat; haszonállat;

Felhasználható tanulási eszközök