Mozgó és állandó ünnepek matematikája, gondolkodtató feladatok

  • Időtartam:

    45 perc

Témacsomag leírás

Az óra elején egy kiválasztott évnek a jelentős egyházi ünnepeit helyezzük el idővonalon (utalva az éves ünnepkörök részhalmazaira is). Ezt követően az ünnepek meghatározásait (ezen belül a mozgó ünnepek matematikai eljárásokat is tatalmazó leírásai, valamint az egyes időszakok kezdő és záró időpontjait is meghatározó definíciók alapján) párosítjuk az ünnepek, egyházi események elnevezésével és időrendbe rakjuk. Ehhez a hittan tananyag 6. évfolyamos követelményei kellő alapot adnak. Az átismételt és rendszerezett tudás alapján 4 fős csoportok különböző mozgó ünnepek (pl. Húsvét, Áldozó csütörtök, Pünkösd) időpontjának meghatározását, valamint állandó ünnepek hétvégéhez, esetleg áthelyezett munkanapot igénylő megszervezéshez kötődő időpont-meghatározását végzik. A feladatok minden esetben az életkori sajátosságoknak és az iskolai élethez kapcolódó gyakorlati kérdések, problémák megoldására tett javaslatokat kérnek. A megoldások rövid, plénum előtti ismertetését is várjuk. Végül rövid, tesztkérdéseket tartalmazó feladatlapon keresztül csatolunk vissza arra, hogy az alapvető szöveges információk és matematikai eszközök segítségével mennyire képesek a tanulók tájékozódni az egyházi és világi naptár ünnepei, eseményei között, és ez mennyire épül be a mindennapi gondolkodásukba.

Fejlesztési célok

Szövegértés fejlesztése Adatok tervszerű gyűjtése, rendezése. Naptárral kapcsoaltos ismeretek Kooperáció gyakorlása Digitális kompetencia fejlesztése

Kerettantervi tematikai egység

Számelmélet, algebra

Szükséges eszközök

Projektor, laptop a tanárnak. Számítógép internet eléréssel minden diáknak (vagy nyomtatott feladatlap). Körző, vonalzó, esetleg számológép a tanulóknak. Füzet, íróeszköz Előre elkészített kérdések, feladatok. Csomagolópapír, filctollak, blu-tack gyurmaragasztó

Kulcsszavak

adatelemzés egyházi élet számtani kérdései szöveges feladat prezentáció kompetencia mérés

Felhasználható tanulási eszközök