Egyházi statisztikák elemzése

  • Időtartam:

    45 perc

Témacsomag leírás

Az óra elején ellenőrzés párban, a szükséges alapfogalmakkal kapcsolatban (egyenlő, kisebb, nagyobb, nem kisebb, nem nagyobb, csökken, nő, átlag, adatleolvasás derékszögű koordináta-rendszerben, körcikk, körív, sugár, a szög mérése, teljes kör középponti szöge). Egyházi, egyházkerületi, területi eloszlással, oktatással kapcsolatos két adatsor közös elemzése és ábrázolása egy oszlop- és egy kördiagramon. Kiosztott vagy kivetített újabb diagramok elemzése csoportban, hozzá kapcsolódó feladatok megoldása, ablak módszer és szóforgó, valamint megbeszélés alkalmazása. Amennyiben idő van rá, feladatküldéses kooperatív módszerrel további gyakorlás. Az eredménytől függően differenciált feladat, a legjobbaknak akár már nem csupán leolvasási, hanem ábrázolási, míg az ellenőrző feladaton gyengébben teljesítőknek magyarázat, gyakorlás. Egyéni kérdőíves (vagy elektronikus), szükség esetén differenciált ellenőrző feladatok, a tanulók adatleolvasási, elemző készségének szintjével kapcsolatban.

Fejlesztési célok

Szövegértés fejlesztése Adatok tervszerű gyűjtése, rendezése. Egyszerű diagramok értelmezése, táblázatok olvasása, készítése. Átlagszámítás néhány adat esetén Kooperáció gyakorlása Digitális kompetencia fejlesztése Önértékelés fejlesztése

Kerettantervi tematikai egység

Statisztika, valószínűségszámítás

Szükséges eszközök

Projektor, laptop a tanárnak. Excel számítógépes program. Számítógép interneteléréssel minden diáknak (vagy nyomtatott feladatlap). Körző, vonalzó, esetleg számológép a tanulóknak. Füzet, íróeszköz Előre elkészített kérdések.

Kulcsszavak

adatelemzés egyházi statisztika ábrázolás diagramon grafikon kompetenciamérés

Felhasználható tanulási eszközök