Állandósult szókapcsolatok: Bibliai eredetű közmondások a magyar nyelvben

  • Időtartam:

    45 perc

Témacsomag leírás

A bibliai eredetű állandósult szókapcsolatok, szólások és közmondások jelentésének, szerkezetének és használati körének megfigyelése és megismerése.

Fejlesztési célok

A tanulók a hallott és olvasott szövegről a bibliai eredetű szólások és közmondások felhasználásával képesek összefoglalást adni. A kommunikációs helyzetnek megfelelően alkalmazzák a bibliai eredetű állandósult szókapcsolatokat. A diákok megismerik és értelmezik a közmondások és szólások eredeti funkcióját.

Kerettantervi tematikai egység

A szavak jelentése és szerkezete

Szükséges eszközök

tanulói laptopok vagy tabletek, digitális tábla

Kulcsszavak

szinonima; állandosult szókapcsolatok; Szentírás; szólás; közmondás

Felhasználható tanulási eszközök