Arany János: Családi kör

  • Időtartam:

    45 perc

Témacsomag leírás

Módszertani témacsomagom Arany János Családi kör című költeményéhez kapcsolódik. Az anyanyelvi kompetenciák mellett az alkalmazás lehetőséget teremt a szociális kompetenciák fejlesztésére is. Az informatikai és kommunikációs eszközök felhasználásán alapuló feladatok között szerepelnek értelmezések, reflektálások, információk visszakeresései és önálló produktumok létrehozása. A módszertani ötlet megvalósítása a gamifikáció eszközével lehetőséget teremt arra, hogy a gyerekek jó hangulatú órán sajátítsanak el olyan készségékeket, amelyek az élethosszig tartó tanulásban nélkülözhetetlenek.

Fejlesztési célok

A tanulók ismerjék fel a harmonikus családi élet megtartó erejét, becsüljék meg az értékes emberi kapcsolatokat!Legyenek képesek Arany János Családi kör című művének elemző bemutatására,szöveghű tolmácsolására! Fogalmazzák meg véleményüket írásban és szóban az olvasott szöveg szereplőinek tetteiről, érzelmeiről, gondolatairól,a megjelenített emberi helyzetekről!

Kerettantervi tematikai egység

Család, gyerek és szülők: barátság, emberi kapcsolatok

Szükséges eszközök

digitális tábla, tanulói tabletek vagy laptopok (6 darab) , tanári számítógép

Kulcsszavak

életkép, érték, családi életre nevelés, emberi kapcsolatok, harmónia

Felhasználható tanulási eszközök