Arany János: A walesi bárdok

  • Időtartam:

    45 perc

Témacsomag leírás

Arany János: A walesi bárdok című művének feldolgozása, a ballada műfaji sajátosságainak megismerése.

Fejlesztési célok

A tanulók legyenek képesek saját véleményük megfogalmazására és megvédésére a témának és a beszédhelyzetnek megfelelően. A diákok legyenek képesek felismerni és értelmezni Arany János A walesi bárdok című művében megjelenő alakzatokat és képeket. Ismerjék fel a mai és korábbi nyelvállapot különbségét a korosztálynak megfelelő szinten. A tanulók ismerjék meg a ballada műfaji jellemzőit, sajátos szerkesztés- és előadásmódját!

Kerettantervi tematikai egység

Monda, rege, ballada

Szükséges eszközök

digitális tábla, tabeletek vagy laptopok

Kulcsszavak

bűn és bűnhődés; ballada; balladai homály; szórendcsere; metafora

Felhasználható tanulási eszközök