Mikszáth Kálmán: A néhai bárány

  • Időtartam:

    45 perc

Témacsomag leírás

Módszertani témacsomagom Mikszáth Kálmán A néhai bárány című novellájához kapcsolódik. Az anyanyelvi kompetenciák mellett az óratervben leírtak alkalmazása lehetőséget teremt a szociális kompetenciák fejlesztésére is. Az informatikai és kommunikációs eszközök felhasználásán alapuló feladatok között szerepelnek értelmezések, reflektálások, információk visszakeresései és önálló produktumok létrehozása. A módszertani ötlet megvalósítása a drámapedagógia eszközével lehetőséget teremt arra, hogy a gyerekek jó hangulatú órán sajátítsanak el olyan készségeket, amelyek az élethosszig tartó tanulásban nélkülözhetetlenek.

Fejlesztési célok

A néhai bárány című novella elemző feldolgozásával megtörténik az érzelmi tartalmak felismerése és az erkölcsi választások értelmezésének fejlesztése.

Kerettantervi tematikai egység

Kisepikai alkotások

Szükséges eszközök

digitális tábla, tanulói tabletek vagy laptopok (6 darab), tanári számítógép, csomagolópapír

Kulcsszavak

anekdota elbeszélés mesélő emberi kapcsolatok novella

Felhasználható tanulási eszközök