Távolság mérése Lego robottal, ultrahangok

  • Időtartam:

    45 perc

Témacsomag leírás

A modern fizikai világkép kialakításához fontos, hogy a természettudományos és műszaki kompetenciákat fejlesszük. Erre kiválóan alkalmasak az oktatásban az utóbbi években megjelent Lego robotok. Ha bevisszük őket a fizikaórára, megtanítjuk a diákokat gyakorlatias módon alkalmazni a tudásukat, illetve segítjük őket az új technológiák megismerésében. Az óra ezt igyekszik megvalósítani. A 11. osztályban már szükséges a mérési hiba, illetve a becslés fogalmának megismerése. Erre is nagyszerű alkalmat nyújt ez az egyszerű mérés, amit az órán végzünk. A robot távolságmérője ultrahang segítségével működik, ez alapot szolgáltat arra, hogy megbeszéljük az ultrahang gyakorlati felhasználását a gyógyászatban, illetve az állatvilágban. A roboton elhelyezkedő távolságmérő segítségével megmérjük a távolságot, időt, importáljuk egy Excel táblába, majd kiszámoljuk a sebességet és grafikont készítünk. A grafikonon látjuk, hogy a pontok nem a vonalon helyezkednek el. Megbeszéljük a hiba okát, a hiba típusait. Ha nincs elegendő laptop, amit a diákok használhatnak, akkor elég egy csoport eredményeit exportálni, kivetíteni. A többiek elkészíthetik a grafikont, ez 11. osztályban már nem jelenthet gondot.

Fejlesztési célok

A megfigyelőképesség fejlesztése. Szempontok megfogalmazása. A kísérlet végrehajtása, eredmények rögzítése. Hosszúság, idő mérése csoportmunkában. A mérési eredmények ábrázolása, elemzése (táblázat, grafikon készítése). Következtetések levonása, szükség esetén módosítás. Az eredmények kommunikálása.

Kerettantervi tematikai egység

Mechanikai rezgések, hullámok

Szükséges eszközök

Lego robot, laptop, kivetítő, ragasztószalag, mérőeszköz

Kulcsszavak

távolság; mérés; ultrahang; Lego robot; szenzorok

Felhasználható tanulási eszközök