Tóth-Máthé Miklós: Pecúrok

  • Időtartam:

    2 óra

Témacsomag leírás

Módszertani témacsomagom Tóth-Máté Miklós Pecúrok című regényének egy rövid részletével foglalkozik. Az órán reciprok tanítás módszerével mint a stratégiai olvasástanítás egyik eszközével dolgozunk; használunk grafikus szervezőt; a regényben olvasottakat a tanulókat ma körülvevő világgal összevetjük; megtámogatjuk a fogalmazásírásban a jellemzés műfaját a részlettel.

Fejlesztési célok

A tanulók ismerkedjenek meg az emberi kapcsolatokat szabályozó helyes értékrenddel, normákkal. A csoportokban végzett munka az egymás iránti tiszteletet, elfogadást, egymás véleményének meghallgatását, saját látásmódunk kritikai szemléletének képességét fejlesztheti. A kritikai és alkotó olvasás képességének valamint a nyelvi kreativitás fejlesztése.

Kerettantervi tematikai egység

Család, gyerekek és szülők; barátság, emberi kapcsolatok.

Szükséges eszközök

Tóth-Máté Miklós: Pecúrok című regénye

Kulcsszavak

ifjúsági regény, református iskolák, önálló szövegfeldolgozás, jellemzés, erkölcsi érték

Felhasználható tanulási eszközök