Heltai Gáspár és a fabulák

  • Időtartam:

    2 óra

Témacsomag leírás

Heltai Gáspár néhány fabuláján keresztül erkölcsi értékek közvetítése; a régi magyar nyelv szavaival, helyesírásával való találkozás révén nyelvi tudatosság fejlesztése valósul meg.

Fejlesztési célok

A tanulók ismerkedjenek meg az emberi kapcsolatokat szabályozó helyes értékrenddel, normákkal. A csoportokban végzett munka az egymás iránti tiszteletet, elfogadást, egymás véleményének meghallgatását, saját látásmódunk kritikai szemléletének képességét fejlesztheti. A kritikai és alkotó olvasás képességének valamint a nyelvi kreativitásnak a fejlesztése.

Kerettantervi tematikai egység

Mesék

Szükséges eszközök

digitális tábla, tabletek, csomagolópapír, blue-tack, filctoll

Kulcsszavak

fabula; Heltai Gáspár; tanulság; jellemzés; erkölcsi érték

Felhasználható tanulási eszközök