Eredmények kerekítése, becslése

  • Időtartam:

    45 perc

Témacsomag leírás

Az óra a témacsomag nyújtotta lehetőségeket figyelembe véve a reformáció témakörére alapozva épül fel. Megvalósítható rendszerező, összefoglaló, gyakorló órának, de akár egy projektnap keretében is felhasználható a reformációhoz kapcsolódóan. A feladatok sokszínűsége és változatossága lehetőséget biztosít a racionális számokkal végzett műveletek, illetve a témakörhöz kapcsolódó főbb fogalmak gyakorlására. A többségben csoportmunkára épülő óra alatt az egyéni differenciálás is helyet kap. A szöveges feladatok során a szövegértési kompetenciát kívánja fejleszteni, illetve az egyháztörténeti ismereteket bővíteni. A kooperatív feladatmegoldás az egymásra figyelést, az együttes munkavégzést és tudásszerzést segíti elő. A játékos feladatok színesítik a matematikai feladatok megoldását, motiválóak és elősegítik, hogy a feladatvégzés élménnyé váljon.

Fejlesztési célok

Műveletek gyakorlása racionális számkörben, szövegértés, a szöveg lefordítása a matematika nyelvére.

Kerettantervi tematikai egység

Számtan, algebra

Szükséges eszközök

füzet, íróeszköz, ragasztó, interaktív tábla, kirakók

Kulcsszavak

racionális szám százalékszámítás egyenes és fordított arányosság arányos osztás reformáció

Felhasználható tanulási eszközök