Alakzatok szimmetriáinak felismerése, vizsgálata

  • Időtartam:

    45 perc

Témacsomag leírás

„Az óra a tanult síkidomok szimmetriájának vizsgálatát dolgozza fel, református templomokról készült képek segítségével. Megvalósítható rendszerező, összefoglaló és gyakorló órának. Változatos feladatokon keresztül vezet végig a különböző szimmetriák felismerésének birodalmában. A változatos munkaformák során a gyerekeknek lehetőségük van saját tempójukban egyénileg és csoportban, illetve párban is dolgozni, így biztosítva nekik a változatosságot. A játékos feladatok motiválóak és elősegítik, hogy a feladatvégzés élménnyé váljon. A képek vizsgálatának a szimmetrikus alakzatok felismerésén túl célja, hogy a gyermekek érdeklődését felkeltsék a templomlátogatás iránt, valamint esztétikai élményt nyújtsanak. Továbbá lehetőséget ad arra, hogy felismerjék a tantárgyak közötti összefüggéseket és a tudományközi kapcsolatokat.

Fejlesztési célok

A tanult szimmetriák felismerése, a síkidomok csoportosítása szimmetriájuk alapján.

Kerettantervi tematikai egység

Geometria

Szükséges eszközök

füzet, íróeszköz, vonalzó, interaktív tábla (tablet), gyurmaragasztó

Kulcsszavak

Geometriai transzformáció Tengelyesen szimmetrikus Középpontos szimmetria Forgásszimmetria

Felhasználható tanulási eszközök