Sokszögek kerületének, területének számítása

  • Időtartam:

    45 perc

Témacsomag leírás

” Az óra a tanult síkidomok kerület- és területszámítását gyakoroltatja és rendszerezi, miközben megismerteti a gyerekekkel az országunk egyik legépebben ránk maradt premontrei kolostorát, amelyet napjainkban református templomként használnak az ócsai hívők. Az óra során felhasznált képek és videórészlet célja, hogy a gyermekek érdeklődését felkeltsék a templom felkeresése iránt, valamint esztétikai élményt nyújtsanak. A feladatok sokszínűsége és változatossága lehetőséget biztosít a síkidomok kerületével, területével végzett műveletek gyakorlására, a szöveges feladat megoldása pedig a szövegértés fejlesztésére teremt alkalmat. A képletek különböző formájú, többszöri ismétlése elősegíti azok rögzülését. A munkaformák változatos alkalmazásával párhuzamosan helyet kap a differenciálás is, mely során a gyerekek a képességeikhez alkalmazkodó feladatokat kapnak.

Fejlesztési célok

A tanult síkidomok kerület- és területszámításának rendszerezése, gyakorlása.

Kerettantervi tematikai egység

Geometria

Szükséges eszközök

interaktív tábla, füzet, íróeszköz, vonalzó

Kulcsszavak

kerületszámítás területszámítás sokszögek

Felhasználható tanulási eszközök