Az egyenes vonalú egyenletes mozgás (sebesség mérése Lego robottal)

  • Időtartam:

    45 perc

Témacsomag leírás

A digitális kompetencia fontos szerepet tölt be a fizika oktatásában, a kísérleti eredmények kiértékelésében, valamint lehetőséget kínál, hogy megismerjék a fizika technikai fejlődésre gyakorolt hatását. A magyar oktatásból teljesen hiányzik ez a fajta szemléletmód, az óra egyik célkitűzése ezt megismertetni a diákokkal. Ezzel olyan módszerhez és szemlélethez jutnak diákjaink, mely a konkrét tananyag tartalmaktól függetlenül alkalmazható. Az órán megtanulják a diákok a robot kezelését, megtanulnak mérni, adatokat rendszerezni, értelmezni, grafikont készíteni, csoportban dolgozni.

Fejlesztési célok

A megfigyelőképesség fejlesztése. Szempontok megfogalmazása. A kísérlet elvégzése, az eredmények rögzítése. Hosszúság, idő mérése csoportmunkában. A mérési eredmények ábrázolása, elemzése (táblázat, grafikon készítése). Következtetések levonása, szükség esetén módosítás.

Kerettantervi tematikai egység

Minden mozog, a mozgás relatív – a mozgástan elemei

Szükséges eszközök

Lego robot, laptop, kivetítő, színes ragtapasz, mérőeszköz, stopper, füzet, toll

Kulcsszavak

sebességmérés; digitális mérés; Lego robot; grafikon

Felhasználható tanulási eszközök