Reformation

  • Időtartam:

    45 perc

Témacsomag leírás

A tanulók a reformációhoz köthető szavak idegennyelvi alakjával játékos formában ismerkednek meg. Az ismeretlen szavak később képes történet formájában térnek vissza. Célunk a reformáció történetének megismertetése diákjainkkal, és az ehhez szükséges idegen nyelvi szóanyag közvetítése, elsajátíttatása. Luther munkásságának máig tartó hatását mutatjuk be. Az német nyelvért végzett munkájának máig ható eredményét ismert szólások segítségével ismertetjük. Majd diákjaink Luther-rózsát készítenek.

Fejlesztési célok

Ismeretek közlése a reformációról és Luther Mártonról. Luther és munkája máig tartó hatásának felismertetése. A reformációhoz kapcsolható idegennyelvi szókincs fejlesztése. Digitális kompetenciafejlesztés.

Kerettantervi tematikai egység

Szabadon felhasználható órakeret. Református tartalom. Ünnepek itthon és a nagyvilágban.

Szükséges eszközök

Kulcsszavak

Reformation, Kirche, Luther, Bibel

Felhasználható tanulási eszközök