József és testvérei

  • Időtartam:

    45 perc

Témacsomag leírás

A családtagok és rokoni kapcsolatok szakszókincsének megismertetése játékos feladatokon keresztül

Fejlesztési célok

A család témakörhöz tartozó szókincs fejlesztése, egyszerű mondatok alkotása, szóbeli kommunkiáció fejlesztése, az ide tartozó bibliai történet megismerése

Kerettantervi tematikai egység

család, családi élet, családi kapcsolatok

Szükséges eszközök

rajzlap; színes ceruzák; fénymásolatok; füzet; szótárfüzetek; LearningApps; Redmenta program

Kulcsszavak

család; családfa; József családja

Felhasználható tanulási eszközök