Feiertage

  • Időtartam:

    45 perc

Témacsomag leírás

A tanulók állomásokon végzett csoportmunka formájában ismerhetik meg a református egyház nagyobb ünnepköreihez kapcsolódóan az egyes ünnepek neveit. Minden állomáson játékos, motiváló feladatokkal szerezhetnek ismereteket az egyes ünnepekről. Az állomások elvégzését „Laufzettel” segítségével ellenőrzik. Minden feladat alkalmas az azonnali önellenőrzésre. Az állomásokon megszerzett ismereteket egy 3 körlapból álló, forgatható sablonra gyűjtik.

Fejlesztési célok

A református egyház ünnepköreihez, ünnepnapjaihoz tartozó szókincs elsajátítása. A tanulók ismerjék és az idegen nyelven is rendszerezni tudják az ünnepeket.

Kerettantervi tematikai egység

Szabadon felhasználható órakeret. Református tartalom. Ünnepek itthon és a nagyvilágban.

Szükséges eszközök

tabletek

Kulcsszavak

Reformation, Luther, Eisenach, Bibel, Feiertage, Weihnachten, Ostern

Felhasználható tanulási eszközök