Advent és karácsony

  • Időtartam:

    45 perc

Témacsomag leírás

A karácsonyi ünnepkör lényegének felismertetése egy népi szokás és egy bibliai történet bemutatásával

Fejlesztési célok

szövegértés és szókincs fejlesztése, beszédkészség fejlesztése

Kerettantervi tematikai egység

ünnepek, családi ünnepek

Szükséges eszközök

tanulói szótárfüzet; online szótárak; fénymásolt szövegek; videók a youtube-ról

Kulcsszavak

advent; karácsony; ünnepek; családi ünnepek

Felhasználható tanulási eszközök