Reftantár Leltár Zárókonferencia

Reftantár leltár címmel tartott konferenciát a Református Tananyagfejlesztő Csoport 2022. október 28-án Budapesten. Az alkalomnak kettős célja volt. Egyrészt összefoglalni, bemutatni azt az utat, amelyet a csapat az elmúlt öt évben bejárt; milyen célokkal, alapelvekkel indultak, milyen szervezeti környezetben kezdődött el a munka, hogyan zajlottak a fejlesztések. Másrészt bemutatták, hogy mik voltak a főbb fejlesztési területek, milyen produktumok, nyomtatott és digitális tananyagok készültek el.

A zárókonferencia további képeit keresse a cikkben található képgalériákban.

A Gál-Plicher Dorka által tartott áhítatot követően Bruckner László, az MRE Oktatási Szolgálatának főigazgatója köszöntötte az egybegyűlteket és a megnyitóban a digitális fejlesztések fontosságára is felhívta a figyelmet.

Ezt követően Ábrám Tibor, a Lévay József Református Gimnázium igazgatója, korábban az MRE Zsinatának világi alelnöke tartotta meg előadását A tartalomfejlesztés mint a református oktatás stratégiai területe? címmel. Elsőként rámutatott, hogy a rendezvény nemcsak a EGYH-KCP-16-P-0127 számú projekt zárókonferenciája, hanem – ahogy a címében is szerepel –, egy leltár is. A leltár szó számadást is jelent, vagyis meg kell mutatnunk, hogy hogyan sáfárkodtunk a ránk bízott erőforrásokkal, és ez egyben a többre biztatás pillanata is. Majd marketingfogalmak és egy nemzetközi példa segítségével azt mutatta be, hogy az oktatási területen zajló versenyben nagyon fontos, hogy a református iskola- és intézményrendszer jól látható, kiváló és megkülönböztethető legyen. Ebben a kegyelmi időben fontos rámutatni, hogy a tartalom kiemelt megkülönböztethetőségi jegy a református köznevelésben. Kérdésként tette fel, hogy az MRE mit kezd az elkészült tananyagokkal, és reményét fejezte ki, hogy a jövőben is gyarapodhat a Református Tananyagtár.

Majd Farkas Judit projektvezető vette át a szót, és bemutatta a Református Tananyagfejlesztő Csoport eredményeit. A kezdeti feladatokat követően kialakult koncepció és elvek adták meg a munka alapját, ezek mentén rajzolódott ki a három fő fejlesztési terület: szövegértés- és szövegalkotás, természettudomány, továbbá digitális tananyagok, keretrendszerek. Bemutatott több, kisebb volumenű, de ugyanolyan fontos fejlesztést is, például az óvoda-iskola átmenet támogatását, az ének-zene és a vizuális nevelés területén folyó munkát, de kiemelte az alkotópedagógia terjesztésének támogatását is. Ezután megtudhattuk, hogy összesen 47 nyomtatott könyv készült el, amelyből 24 elérhető és megvásárolható a Kálvin Kiadónál is. Az eladott példányszámok alapján a legnépszerűbb a Jóság néni csokija, valamint Az idő kereke című kötetek. A digitális tanulási keretrendszerekhez kapcsolódó adatokból látszik például, hogy a református fenntartási iskolák 2/3-a használja a Református Tananyagtárt, a Tudás fáiban pedig már több mint 23 ezer kvíz készült el. Láthattunk egy összefoglaló kisfilmet a kiadványokról, animációs filmekről, valamint egy fotóválogatást a sok-sok eseményről az elmúlt évekből: konferenciákról, tájékoztatókról, képzésekről. Végül a teremben jelenlévő tananyagfejlesztő munkatársakat a konferencia résztvevői együtt tapsolták meg, és megköszönték munkájukat.

Rövid szünetet követően a három fő fejlesztési területről hallhattunk egy-egy előadást. Miklya Luzsányi Mónika az alsó tagozatos szövegértés-fejlesztést, anyanyelvi nevelést támogató munkájukról beszélt. Férjével, Miklya Zsolttal együtt szerkesztették az irodalmi szöveggyűjtemény-sorozat mind a 8 kötetét és mindegyikhez készítettek több mint 300-300 oldalas pedagógiai ötlettárakat is, valamint számtalan digitális kiegészítőt is, amelyek a Reftantáron érhetőek el. Az első-második osztályosoknak készítettek egy ábécéskönyvet ABC kuckó címmel és ehhez online játéktárat is alkottak. Az előadásban megismerhettünk néhány jellemző adatot az olvasási szokások változásáról, valamint a most már akkreditált pedagógus-továbbképzésként is elérhető, Olvasni jó! című fejlesztési koncepciót, amely egy élmény- és tevékenységalapú összművészeti módszer.

Az Ismerd meg a teremtett világot! (természettudomány-tananyag fejlesztése) című előadást hárman tartották, Saly Erika témavezető, Victor András lektor és Tóth Timea Katalin fejlesztő. Az 5–6. osztályosoknak szánt fejlesztésben 16 pedagógus vett részt. 8 kiadvány készült, amelyekben érdekes kérdések mentén szervezték újra a NAT-ban meghatározott tananyagtartalmakat, fókuszban a természettudományos megismerési módszerekkel. A kiadványok egy-egy példányát megkapták a református fenntartású iskolák, de teljes egészében, a mellékletekkel együtt elérhetőek és letölthetők is a Reftantárról.

A digitális fejlesztéseket Kojanitz László témavezető mutatta be. Részletesen megismerhettük a Reftantár publikus felületeit, a keresési lehetőségeket és a célcsoportonként, témánként, tantárgyanként és évfolyamonként válogatott tartalmakat. A Reftantár regisztrációval elérhető tananyagszerkesztőjét konkrét példákon keresztül ismertette, valamint felhívta a figyelmet a Tudás fái kvízeire és tanulmányi versenyt szervező és lebonyolító moduljára.

Délután két idősávban, összesen 13 féle workshopon vehettek részt a vendégek. A foglalkozások megmutatták a fejlesztések széles palettáját. Voltak, akik most találkoztak először egy-egy témával, de sokan már használják a kiadványokat, digitális segédanyagokat. Ők konzultációs lehetőséget kaptak a szerkesztőkkel, fejlesztőkkel.

Miklya Luzsányi Mónika és Miklya Zsolt szerkesztők mindkét idősávban várták az érdeklődőket, workshopjaikon több kipróbáló pedagógus is megosztotta a tapasztalatait az irodalmi szöveggyűjtemények és ötlettárak iskolai használatáról.

Prievara Tibor fejlesztő a gamifikált, pontozás alapú illetve a klasszikus értékelési rendszer közötti különbségeket mutatta be, az előadás második részében pedig a játékosított értékelésre mutatott példát a saját nyelvoktatási gyakorlatából.

Bödecs Pál fejlesztő is a játékosítás és a tanulók motiválásának fontosságára hívta fel a figyelmet, majd bemutatta a Mecénátus módszert, végül egy rövid irodalmi kvízzel zárta a workshopot.

Ezt követően Szalai-Németh Natália digitális koordinátor mutatta be röviden a Tudás fái rendszerét, kitérve a sokféle kvízre, a rengeteg témára, amelyeket tantárgyak szerint és komplex megközelítésben is el lehet érni. Fontos fejlesztés, hogy a rendszerben tanulmányi versenyeket is lehet szervezni és lebonyolítani. A workshop második részében Gál Zsolt osztotta meg a rendszer használatával kapcsolatos pedagógiai tapasztalatait a tesztelés időszakáról, a multikvízek sokrétű felhasználhatóságáról a tanórai gyakorlatban (ráhangolás, új tananyag feldolgozásának támogatása, ellenőrzés-értékelés lehetőségei), az érzelmi nevelés lehetőségeiről a párbeszédekkel kapcsolatban, valamint a házi feladatok lehetőségeiről. Beszélt a tapasztalt nehézségekről (regisztráció). Kitért az ötlettárban felvázolt alkalmazásokra (önálló tanulás, napközis/tanulószobai alkalmazás), valamint a témahetek/versenyek lehetőségeire.

Szabó-Nyulász Melinda szerző a Gondold újra, alkoss másképp! című kreatív pedagógus ötlettár kapcsán workshopján egy rövid bevezetőt tartott, majd az érdeklődők gyakorlati foglalkozáson vehettek részt, több feladatot is kipróbálhattak a könyvből.

Az 5–6. osztályos természettudomány tantárgy fejlesztéséről szóló workshopon Saly Erika és Victor András vezetésével a természettudományos tantárgyak tanításáról és a természettudományos megismerési módszerekről beszélgettek a résztvevők, majd a Tóth Timi által készített Kahoot-játékkal foglalták össze a témát. Ezután kis csoportokban dolgoztak, ötleteltek további érdekes kérdésekről a klímaváltozással kapcsolatban.

A Hiszem és tudom workshopon rövid ismerkedés és az aloldal bemutatása után a résztvevők feladata egy csendes nap tervezése volt a Reftantár kapcsolódó tananyagai (például Jóság néni csokija, Történetek a Bibliából, Hiszem és tudom aloldal stb) segítségével. Ezek alapján Gál-Plicher Dorka workshopvezető készít majd egy összesített változatot, amit minden résztvevő megkap.

Mesék, történetek digitálisan, interaktívan címmel tartott workshopot a Móra-BOOKR Kids. Horváth Dorka, a cég alapítója és kollégái bemutatták a Bookr Suli és a Bookr Class alkalmazásokat, amelyek már nem csak mobiltelefonon, hanem webes felületeken is elérhetőek. Konkrét példákat láttunk arra, hogy milyen támogatást tud adni a fejlesztés az olvasás tanulásához és megszerettetéséhez, valamint a nyelvtanuláshoz. Láthattuk azt is, hogy milyen az a tanári felület, ahol nyomon követhető a diákok munkája, fejlődése.

Tomcsányi Lucz Szilvia fejlesztő Tóth Máthé Miklós Pecúrok és Kármán Tibor Egy focista naplójából című regényeinek iskolai feldolgozásához konkrét ötleteket hozott, amelyek támogatják a szövegértés és szövegalkotás fejlesztését és elég újszerűek ahhoz, hogy a mai gyerekek számára is érdekesek, motiválóak legyenek. (Az kötetek feldolgozását segítő tematikus terveket, foglalkozástervezeteket és óravázlatok az előadások listájából tudja letölteni. Kattintson ide, és ugorjon az előadások listájához.)

A Forog az idő kereke című workshopon Kojanitz László bemutatta, hogy Az idő kereke című kiadvány tablói és a kapcsolódó videók milyen jól használhatóak nyersanyagként a Reftantár feladatszerkesztőjében. A témavezető több feladattípust is bemutatott, és új módszertani lehetőségeket is láthattunk képek, filmek felhasználására.

Hajnal Ödön a Megelevenedik a történelem című workshopon bemutatta a különböző animációsfilm-kategóriákat, elkészítésük lépéseit. Áttekintettük a Digitális legendárium nyilvánosan elérhető történelmi animációit, azok órákon történő felhasználási lehetőségeit.

A Projektalapú kompetenciafejlesztés alkotópedagógiai programcsomagok segítségével című workshopon Buda Barna bemutatta a Makerspace alkotóműhely felépítését és pedagógiai, módszertani jellemzőit. Két református iskola pedagógusa beszámolt az intézményükben zajló alkotópedagógiai munkáról és arról, hogy a Makerspace legújabb fejlesztésében a Global Warning című tananyag tesztelésében is részt vettek, és tapasztalataikat is megosztották a worshop tagjaival.

Az előadások és a workshopok mellett az elkészült könyvek grafikáiból összeállított illusztrációs kiállítással, valamint taneszköz-bemutatókkal és könyvvásárral is várták az érdeklődőket a szervezők. Partnerek: Kálvin Kiadó, Parakletos Könyvesház, Makerspace, Motimore, Balázs-Diák

A rendezvény szervezésében a Bel’Art Event vett részt.