Tudás Fái Kisokos

Tudás fái kisokos

A játékban rejlő pedagógiai lehetőségek

Tudás fái

Az alábbi oldalon a Tudás fái iskolai felhasználásához készült segédanyag található, amely ötleteket, bemutató anyagokat tartalmaz, és módszertani támogatást nyújt a játékok pedagógiai alkalmazásához.

A Tudás fái interaktív tanulási rendszer 2020. tavaszi megjelenése óta számos református iskola tanára és diákja regisztrált, közülük sokan váltak rendszeres, lelkes felhasználóvá. A visszajelzések alapján egy olyan digitális platform jött létre, amely egyszerre támogatja a pedagógusok munkáját és a tanulók élményalapú ismeretszerzését. A tanárok szerint a rendszer egyik legnagyobb előnye, hogy végre rendelkezésükre áll egy olyan hiteles forrásokból táplálkozó, tantárgyilag komplex „adatbázis”, amely játékos formájának köszönhetően megkönnyíti az ismeretátadást és módszertanilag is színesebbé teszi a tanítást. A tanulók pedig élvezik, hogy a játékos tanulás során az iskola átköltözik a digitális térbe, ahol igazán otthonosan érzik magukat. Cél és egyben élmény az ismeretszerzés: menő a tudás birtoklása, a pontgyűjtés pedig folyamatos motiváltságot biztosít.

Röviden bemutatjuk a rendszert, annak felépítését; a megjelenő játéktípusokat és azok pedagógiai értékeit, a bennük rejlő módszertani lehetőségeket.

Az ötlettárban kifejezetten olyan példafeladatokat gyűjtöttünk össze, amelyek tantárgyaktól függetlenül, általános módon segítik a Tudás fái rendszer pedagógiai felhasználását. Bemutatjuk hogyan alkalmazhatjuk a Tudás fáit tanórán, tanórán kívül, otthon, vagy éppen egy témahét során.

Összegyűjtöttük a Tudás fái rendszerében megjelenő összes témakört és a hozzájuk tartozó játékokat. Két formában érhető el a lista: az infografikával szeretnénk egy gyors áttekintést adni, az Excel táblázatban letöltés után lehet a tartalmak között keresni.

Bevezető videók

Tudás fái kedvcsináló

Tudás fái kisokos – Kvízek

Tudás fái kisokos – Bevezető

Tudás fái kisokos – Párbeszéd, párbaj, Peregrin, tevékenység

Pedagógus ötlettár

Tudás fái pedagógus ötlettár - tanórai példafeladatok

Tanórai

Tudás fái pedagógus ötlettár - tanórán kívüli példafeladatok

Tanórán kívüli

Tudás fái pedagógus ötlettár - otthoni példafeladatok

Otthoni

Tudás fái pedagógus ötlettár - témahét példafeladatok

Témahét

TANÓRAI

Kvízek ikon

Kvízek

Párbeszéd ikon

Párbeszédek: szituációk

Peregrin ikon

Peregrin

Párbaj ikon

Párbaj

Tevékenységek ikon

Tevékenységek

Kvízek ikon

TALÁLD MEG A KÉPEN! I. – egyéni munka – digitális változat

Eszközigény: IKT-eszközök a tanulók létszámának megfelelően

1. Lépjünk be a saját, tanári játékfelületünkre.
2. Nyissuk meg a témakörünkhöz tartozó Találd meg a képen! című feladatot, majd kattintsunk a „Fájlok és linkek” fülre. Nyissuk meg és beszéljük át az itt található képet és az ahhoz tartozó leírást!
3. Osszunk ki a gyerekeknek 1-1 laptopot, tabletet, vagy kérjük meg őket, hogy vegyék elő az okostelefonjukat. Jelentkezzenek be a saját fiókjukba, és válasszák ki az általunk meghatározott kvízt!
4. A tanulók önállóan oldják meg a kvízt, a hibátlanokat jutalmazhatjuk.

TALÁLD MEG A KÉPEN! II. – egyéni munka – offline változat

Eszközigény: Számítógép, kivetítő (hangszóró), tanulói füzet

1. Lépjünk be a saját, tanári játékfelületünkre.
2. Nyissuk meg a Kvízek között a témakörünkhöz tartozó Találd meg a képen elnevezésű feladatot! Kattintsunk a „Fájlok és linkek” fülre. Nyissuk meg az itt található képet (jpg).
3. A tanulók feladata, hogy 30 másodpercig figyeljék meg a kivetített képet. Biztassuk őket arra, hogy próbáljanak minél több részletet megfigyelni.
4. Mikor letelik az idő, zárjuk be a képet, és tegyünk fel négy-öt kérdést a kép részleteit illetően (a Honfoglalás kora című témakörnél pl.: Milyen fa alatt fekszik Emese? Milyen tárgy fekszik Ottó császár mögött az asztalon? stb.) A tanulók a válaszokat a füzetükben rögzítsék.
5. A feladat végén ellenőrizzük közösen a válaszok helyességét.
Változat: A feladatot kép helyett el lehet végezni a videóanyaggal is.

CSAPATVERSENY – csoportmunka – offline változat

Eszközigény: Számítógép, kivetítő, hangszóró

1. Lépjünk be a saját, tanári játékfelületünkre.
2. Egy adott témakör összefoglalásakor (pl. Honfoglalás) a kvízek között keressük meg a témakörünket, és azon belül bármely kvízre kattintva a források között keressük és nézzük meg a témakörhöz kapcsolódó videót!
3. A tanulókat osszuk csapatokra, és a kivetítőn indítsunk el egy témakörhöz tartozó multikvízt.
4. A csapatok sorban, egymás után válaszolják meg a kivetítőn megjelenő kvízkérdéseket (szóban). Minden jó megoldás egy pontot ér. Az a csapat nyer, aki a verseny végére a legtöbb pontot gyűjtötte.
Változat: Egy csapat addig haladhat előre, amíg el nem rontja a választ, vagy amíg maximum 3 pontot gyűjt.

Párbeszéd ikon

TE MIT TENNÉL, HA…? – frontális munka – offline változat

Mivel a Párbeszédek: szituációk tartalma általában etikai, illetve stratégiai döntéseken alapszik, ezért a struktúrája könnyen, nagy lelki és pedagógiai haszonnal alkalmazható. Szinte minden humán tárgyban előfordul egy történet/ esemény/ életrajz ismertetése. Ezekre az alkalmakra készülhetünk úgy, hogy a Párbeszédekhez hasonlóan a történet ismertetésekor annak bizonyos pontjain megállunk, és ezekhez hasonló kérdéseket teszünk fel: Te ebben a helyzetben mit tennél X.Y. helyében? / Mit mondanál X.Y.-nak, hogy enyhíts a bánatán? / Ha te lennél most X.Y., hogyan éreznéd magad? / Te megtennéd-e – ha igen, miért, ha nem, miért nem? stb.

Peregrin ikon

KLASSZIKUS IDŐSZALAG KÉSZÍTÉSE – egyéni munka – digitális változat

A tanulók a játékban szereplő helyszínek megismerése után bármelyik református intézmény, vagy város történetének kutatásához készíthetnek időszalagot. Az elkészült időszalagok használhatók matematikaórán a számfogalmak gyakorlására is: negatív-pozitív számok (Kr. e. és Kr. u. fogalmával), összeadás és kivonás ismétlésére is alkalmas (mozgás az időszalagon előre és vissza az időben).
A feladat bővebb leírása és a megvalósításhoz szükséges eszközigény a Peregrinhez készített ötlettárban található, amely IDE kattintva érhető el.

EREKLYÉT A KÉZBE! – egyéni/csoportmunka – offline változat

A Peregrin játékban szereplő ereklyéket, tárgyakat az osztályok maguk is elkészíthetik, ezzel is bővítve ismereteiket református örökségeinkről, erősítve kötődésüket a református értékek iránt.
A feladat bővebb leírása és a megvalósításhoz szükséges eszközigény a Peregrinhez készített ötlettárban található, amely IDE kattintva érhető el.

Párbaj ikon

PÁRBAJHŐSÖK – páros munka – digitális változat

Eszközigény: IKT-eszközök a tanulók létszámának megfelelően

1. Mindegyik tanuló jelentkezzen be a játékba, és minden második tanuló hívja ki a padtársát párbajra egy általunk meghatározott, a tanultakhoz kapcsolódó témából (tehát minden páros ugyanazt játssza). A játék párhuzamosan folyik.
2. Az első kör nyertes játékosai kerülnek be a következő körbe úgy, hogy padtársukat mint személyi tanácsadójukat „viszik magukkal” a csatába. Innentől kezdve a pedagógus alakítja a párbajozó párokat. A játék addig folytatódik ilyen módon, amíg valamelyik tanuló legyőzte az utolsó ellenfelet is, vagy amíg el nem fogy a témakörhöz kapcsolódó játék.

OFFLINE PÁRBAJ – frontális munka – offline változat

Ha elfogy a digitális feladat, vagy éppen nincs rendelkezésre álló számítógép, akkor a párbajt kezdhetjük (vagy folytathatjuk) szóban is: az egész osztály feláll, és a számkirályhoz hasonlóan villámkérdéseket teszünk fel két tanulónak. Aki hamarabb válaszol, az versenyezhet tovább, a másik leül. Az nyer, aki az összes párbaját megnyeri.

Tevékenységek ikon

DIFFERENCIÁLT EGYÉNI MUNKA – digitális változat

Eszközigény: IKT-eszközök a tanulók létszámának megfelelően

1. Osszunk minden tanulónak egy-egy eszközt!
2. Kérjük meg a gyerekeket, hogy jelentkezzenek be a saját játékfelületükre, és kattintsanak a Tevékenységek menüpontra.
3. Egy éppen aktuális témakör tevékenységeit osszuk szét a tanulók között egyéni munkára. Mivel a feladatok eltérő nehézségűek, illetve hosszúságúak, ezért a differenciált munkáltatás is könnyen megvalósítható.
4. Miután letelt az általunk megszabott időkeret, ellenőrizzük a megoldásokat! Az ellenőrzés során a tevékenységek megoldásait a tanulók a saját felületükön is rögzítsék, hogy pontot kapjanak érte.
A rögzítés során figyeljünk arra, hogy egy feladat megoldását csak egyszer lehet beküldeni, vagyis utólagos módosítási/javítási lehetőség nincs.

KÖNYVTÁRI NYOMOZÁS – csoportmunka – offline változat

Eszközigény: az aktuális témakör tevékenységeinek kérdései nyomtatott formában

A tanóra ideje alatt látogassunk el együtt az iskolai vagy a városi könyvtárba.
1. Alkossunk 3-4 fős csapatokat.
2. Az éppen aktuális témakör feladatait (tevékenységeit) papíralapon osszuk szét a csapatok között. A feladat, hogy a gyerekek könyvtári kutatómunkát végezve a könyvekben találják meg a tevékenységük megoldását. Kérjük meg a gyerekeket, hogy a felhasznált forrásokat jegyezzék le! (Ez jó alkalom arra, hogy megtanítsuk, hogyan kell helyesen forrásmegjelölést készíteni.)
3. A megoldásokat az iskolába visszaérve (vagy akár a könyvtárban maradva) közösen ellenőrizzük, így minden csapat megismeri a másik feladatát és annak megoldását is.

TANÓRÁN KÍVÜLI

Kvízek ikon

Kvízek

Párbeszéd ikon

Párbeszédek: szituációk

Peregrin ikon

Peregrin

Párbaj ikon

Párbaj

Tevékenységek ikon

Tevékenységek

Kvízek ikon

PÉLDAKÉPEINK I. – tehetséggondozás, szakkör – offline változat (digitális)

Eszközigény: IKT-eszközök a tanulók létszámának megfelelően, papír vagy füzet

1. A „Lábnyomaink a nagyvilágban” kategóriából válasszuk ki a szakkör profiljának megfelelően valamelyik témakört az alábbiak közül: Felfedezők, Művészek, Sportolók, Tudósok, Utazók.
2. Osszunk a gyerekeknek laptopot vagy tabletet (ha elég nagy a kivetítő, nem szükséges külön eszközt osztani). A kvíz menüjében kattintsunk a Fájlok és linkek fülre, majd nyissuk meg a pdf-et.
3. Kérjük meg a gyerekeket, hogy egy papírra (vagy füzetbe) jegyzeteljék ki az adott témakör képviselőit (pl. csak a sportolókat). Az nyer, aki a leggyorsabb.
Változat: A tanulók a lehetőségek közül válasszanak ki egy-egy személyt, és a következő alkalommal ismertessék meg őket társaikkal.

PÉLDAKÉPEINK II. – tehetséggondozás, szakkör – offline változat

Eszközigény: számítógép és kivetítő vagy nyomtatott Lábnyomaink kép, képen szereplő névlista nyomtatva a csapatok látszámának megfelelően

1. Vetítsük ki a képet (vagy A/3-as méretben kinyomtatva ragasszuk jól látható helyre), és a rajta levő neveket szórjuk szét, rejtsük el a teremben.
2. A gyerekeket osszuk (kis létszámú) csapatokra. A csapatok feladata, hogy a szakkör profiljának megfelelően minél rövidebb idő alatt gyűjtsék össze csak a sportolókat (vagy művészeket, tudósokat, stb.). A csapatok a kép alapján ellenőrizhetnek. Az a csapat nyer, aki a legrövidebb idő alatt teljesíti a feladatot.

TANULÓSZOBAI SZÁMONKÉRÉS – digitális változat

Eszközigény: 3-4 db laptop

A tanulószoba (napközi) alkalmával sokszor gondot okoz a szóbeli házi feladat ellenőrzése, főleg, ha a gyerekek dolgozatra készülnek. A tanulók órai jegyzeteit kiegészíthetjük a tanultakhoz kapcsolódó videó megtekintésével, valamint a hozzá tartozó kvíz megoldásával.
1. Vigyünk magunkkal a tanulószobára 3-4 laptopot és osszuk ki azokat a tanulók között.
2. Jelentkezzenek be a saját fiókjukba, majd nézzék meg az adott témakör videóját, és oldják meg a hozzá tartozó kvízkihívást. Miután egy tanuló végzett és a feladat elvégzését bemutatta, az eszközt adja tovább egy társának.

Peregrin ikon

REFORMÁCIÓS CSENDESNAP I. – digitális változat

Eszközigény: annyi számítógép vagy laptop, amennyi csapat jelentkezik

A reformáció emlékére szervezett csendesnap alkalmával rendezzünk házi vetélkedőt Peregrinnel! A verseny egyik lehetséges formája:
A 2-3 fős csapatok önként jelentkeznek. A nap egy adott órájában folyik a verseny. Az a csapat nyer, amelyik egy óra elteltével minél több várost meghódított és minél több pontot szerzett.
Megjegyzés: a verseny előtt érdemes egy kis időt szánni arra, hogy a csapatok megismerjék a játékfelületet.

REFORMÁCIÓS CSENDESNAP II. – digitális változat

Eszközigény: IKT-eszköz(ök), kivetítő

A reformációs csendesnap alkalmait nagyban segíthetik a Peregrinhez készített kvízek és egyéb illusztrációs tartalmak. A játék kategorizált kvízei a Tudás fáiból közvetlenül is elérhetők a „Témakörök” fülre kattintva. Az illusztrációk, 3d-s terek, tárgyak és egyéb tartalmak ITT, a játék felhasználását segítő Pedagógus ötlettár pedig ITT találhatók.

Párbaj ikon

EGY ESŐS DÉLUTÁN – szervezett szabadidő – digitális változat

Eszközigény: számítógép vagy laptop párosával

Egy esős napon, amikor a délutáni szabadidőt nem tudjuk az udvaron tölteni, sokszor gondot jelent, hogy milyen konstruktív tevékenységgel töltsük el az időt. Foglaljuk el a számítógéptermet, és versenyezzünk!
1. Minden játékos válasszon egy párt, majd lépjenek be a saját felületükre.
2. A páros egyik tagja hívja ki a másikat egy általa választott kvízpárbajra! A játék többször megismételhető.
3. A párbajok végén kapott pontokat minden tanuló írja fel magának, hiszen a legtöbb pontot szerző játékos lesz a nyertes.

Tevékenységek ikon

MAGYAR KÖLTÉSZET NAPJA – offline változat

Eszközigény: a választott költő életművének/életrajzának bemutatását segítő kellékek, leírások, plakátok, nyomtatott tevékenységek és feladatlapok, jutalom

A legtöbb iskolában gyakorlat a Magyar Költészet napját témanappal ünnepelni. A „Tevékenységek” között több híres magyar költővel kapcsolatos feladatcsokrot találunk.
1. A „Tevékenységek” menüpont költői közül minden felső tagozatos osztály válasszon ki egy-egy költőt, és rendezzenek be egy kiállítást az osztálytermükben a választott szerző életrajzának, életművének megfelelően.
2. 2-3 db általuk választott tevékenység feladatát nyomtassák ki, és helyezzék el a terem különböző felületein, illetve azok megoldásait is jelenítsék meg a kiállításon, a leírásokban, a képeken vagy akár rejtvényes módon.
3. Az osztályok forgószínpad-szerűen látogassák meg egymás kiállítását, és csapatokba rendeződve oldják meg a tevékenységek feladatait.
Készüljünk a helyes megoldások jutalmazására is, akár egy idézetes könyvjelzővel, verseskötettel vagy egy irodalom kisötössel.

TEVÉKENYSÉGEK A TEHETSÉGGONDOZÁSBAN – digitális változat

A tevékenységek kifejezetten jól alkalmazhatók a tehetséggondozás területén is. Akár szakkörön, akár egyéni foglalkozáson is használhatjuk a feladatokat ismeretbővítésre vagy éppen a motiváltság fenntartására.

OTTHONI MUNKAVÉGZÉSHEZ

Kvízek ikon

Kvízek

Párbeszéd ikon

Párbeszédek: szituációk

Peregrin ikon

Peregrin

Párbaj ikon

Párbaj

Tevékenységek ikon

Tevékenységek

Kvízek ikon

HÁZIKVÍZ – digitális változat

Eszközigény: Számítógép

A tanulók ismétlésként, házi feladatként a saját fiókjukba bejelentkezve oldják meg a pedagógus által megjelölt kvíz(eke)t. Az eredményről készülhet képernyőkép, vagy egy egyszerű, telefonnal készített fotó is, amit a pedagógus részére e-mailben kell elküldeni.

AZ ÉN KVÍZEM – Szorgalmi feladat – offline változat

Eszközigény: füzet

Ha a tanulók már több kvízt megoldottak és ismerik a feladattípusokat, az éppen aktuális téma alapján készítsenek egy saját kvízt írásban, amit a következő órán ismétlésként a többiek megoldhatnak.

Párbeszéd ikon

CHAT – házi feladat – digitális változat

Eszközigény: saját (otthoni) IKT-eszköz valamelyike

1. Előzetesen adjunk a gyerekeknek egy éppen témába illő akár fiktív, akár megtörtént szituációt, amely két személy között zajlik (végkimenetel nélkül).
2. Alakítsunk ki párokat, majd kérjük meg őket, hogy vagy a Facebookon (Messengeren), vagy
e-mailben folytassanak le egy legalább 2×5 kötőjeles párbeszédet az adott szituációval kapcsolatban. Hívjuk fel a figyelmüket arra, hogy a párbeszédnek mindenképpen legyen vége, vagyis lezárása és konklúziója.
Erről készítsenek képernyőképet, vagy mutassák meg. A párok a tanórán ezeket elő is adhatják, majd mi is mutassuk be az eredeti történet végét. Mindegyik megoldás jó beszélgetési alap lehet.
Változat: A feladatot nehezíthetjük úgy, hogy két párbeszéd íródjon: egy, amit úgy alakítsanak, hogy érzelmileg negatív, egy pedig, amit úgy, hogy pozitív vége legyen.

Peregrin ikon

KIK VAGYUNK MI? – hibrid változat

Alkossunk csapatokat, és készítsünk iskolalogót! Adjunk hosszabb időt a tanulóknak a feladat elvégzéséhez, hogy össze tudják gyűjteni a megfelelő háttéranyagot azzal a céllal, hogy az elkészült munkával minél hitelesebben tudják az intézményünk értékrendjét, történelmét tükrözni.
A feladat bővebb leírása és a megvalósításhoz szükséges eszközigény a Peregrinhez készített ötlettárban található, amely IDE kattintva érhető el.

ÚTIKALAUZ STOPPOSOKNAK – hibrid változat

A projektfeladat egy útikalauz készítése a vetélkedőből megismert városról vagy intézményről. A brossúra magyarul, de akár idegen nyelven is készülhet.
A feladat bővebb leírása és a megvalósításhoz szükséges eszközigény a Peregrinhez készített ötlettárban található, amely IDE kattintva érhető el.

Párbaj ikon

PÁRBAJKIRÁLY – otthoni ismétléshez – digitális változat

Eszközigény: saját (otthoni) IKT-eszköz valamelyike

A párbaj bizonyos tananyagok ismétléséhez vagy összefoglalásához is alkalmas.
1. Kérjük meg a gyerekeket, hogy a dolgozat napjáig vagy általános ismétlésként legalább 3 párbajt játszanak le egymás között az aktuális témakörön belül.
2. A párbajt naplózzák a füzetükbe, vagyis írják le, kikkel és milyen eredménnyel játszottak (ebben segítség a párbaj fül alatt található „Előzmények” lehetőség).
Változat: két tanulót jutalmazzunk – azt, aki a legtöbb párbajt játszotta le (akár más iskolák diákjaival lejátszottakat is beleszámítva), és azt, aki a legtöbb pontot gyűjtötte.

Tevékenységek ikon

SZORGALMI FELADAT, DIFFERENCIÁLÁS, TANTÁRGYI JEGYÁTLAG JAVÍTÁS – digitális változat

Eszközigény: saját (otthoni) IKT-eszköz valamelyike

A tevékenységek szorgalmi feladatként vagy differenciáláshoz is használhatók, illetve bizonyos tantárgyak jegyátlagának javítására is lehetőséget adnak.
A megoldások ellenőrzéséhez kérjük meg a gyerekeket, hogy készítsenek képernyőképet a naplózott megoldásról, és küldjék el e-mailben, vagy a saját felületükre belépve mutassák be személyesen.

DIFFERENCIÁLT HÁZI FELADAT – digitális változat

Eszközigény: saját (otthoni) IKT-eszköz valamelyike

Egy éppen aktuális témakör tevékenységeit osszuk szét házi feladatként a tanulók között. A feladatok eltérő nehézségűek és hosszúságúak, ami lehetővé teszi a differenciálást is.

TÉMAHETEK

Kvízek ikon

Kvízek

Párbeszéd ikon

Párbeszédek: szituációk

Peregrin ikon

Peregrin

Párbaj ikon

Párbaj

Tevékenységek ikon

Tevékenységek

Kvízek ikon

MI FÁN TEREM A PREZI? – Digitális témahét – digitális változat

Eszközigény: Létszámnak megfelelő IKT-eszköz

Ismerjük meg a Prezit!
1. Osszuk a gyerekeket 2–3 fős csapatokra. A feladatuk, hogy végezzenek kutatómunkát – készítsenek egy legalább 5 diás Prezit a Preziről.
2. A téma átfogó megismerése után (vagy akár előtte), levezetőként egyénileg oldják meg a Prezi című kvízt! Ehhez minden tanulónak szüksége van egy IKT-eszközre.

MAGYAR DIÁKSPORT NAPJA – digitális változat

Eszközigény: Csapatlétszámnak megfelelő IKT-eszköz

1. Osszuk csapatokra a tanulókat, és adjunk csapatonként 1-1 laptopot vagy számítógépet.
2. A csapatok feladata, hogy megoldják a Sportolóink című kvízt. Vajon melyik csapat szerzi a legtöbb pontot?

Párbeszéd ikon

ÉLŐJÁTÉKOS SZITUÁCIÓ – Teremtés hete/ Fenntarthatósági témahét – offline változat

Eszközigény: IKT-eszköz a tanulók létszámának megfelelően, dramatizáláshoz szükséges kellékek

A Teremtés hete megjelölésű pábeszédek jó alapot teremtenek dramatizáláshoz is. 1. Osszuk a tanulócsoportot két nagyobb részre – az egyik csoport tagjai az egyik, a másik csoport tagjai pedig a másik párbeszédet oldják meg. 2. Ezután mindkét „nagy” csoportot bontsuk tovább legalább 2, de inkább 3 csoportra. A csoportok feladata, hogy az általuk megoldott párbeszéd alapján gondoljanak ki egy élőjátékos szituációt, amikben etikai döntés(ek) is szerepel(nek) úgy, hogy mindegyik döntésnek legyen következménye, vagyis elágazása („ha ezt választják, akkor ez történik, ha azt választják, akkor az”). A szituáció előadása egy adott ponton megáll, ekkor egy előre kiválasztott, másik témát feldolgozó csapat közös döntés alapján alakítja a szituációt, a szereplők pedig ehhez a döntéshez alkalmazkodnak az élőjáték folytatásában.
Engedjük a gyerekeknek, hogy a teremben található tárgyak közül bármit használhassanak az előadásukhoz!

MIT TEHETEK A TEREMTETT VILÁGÉRT? – Teremtés hete/ Fenntarthatósági témahét – digitális változat

Eszközigény: Létszámnak megfelelő IKT-eszköz

Válasszuk ki a Teremtés hete megjelölésű párbeszédek valamelyikét, és kérjük meg a gyerekeket, hogy egyénileg menjenek végig a párbeszéden. A feladat elvégzése jó beszélgetési alap, illetve lehetőség a téma mélyebb kibontására.

HOGYAN KÖSZÖNJEM MEG? – Teremtés hete/Fenntarthatósági témahét – hibrid változat

Eszközigény: IKT-eszközök létszámnak megfelelően, a/3-as papírok, rajz-, technikakészlet

1. A gyerekek egyénileg oldják meg a Teremtés hete 2021 – Hogyan köszönjem meg című párbeszédet.
2. Osszuk őket 3 csoportra: erdő, víz, lakóhely.
3. Csoporton belül rendeződjenek párba, majd készítsenek egy figyelemfelkeltő plakátot a Teremtés védelmével kapcsolatban abban a témában, amit választottak (pl. erdő). Ha egy csoportban páratlanul vannak, akkor a páratlan gyerekeket kérjük meg párválasztásra másik csoportból. Ebben az esetben vagy közös megegyezés alapján választják ki, hogy a két téma közül melyiket dolgozzák fel a plakáton, vagy ezt a pedagógus dönti el az alapján, hogy melyik témából készül kevesebb.

Peregrin ikon

HÁZI PEREGRIN – Digitális témahét – digitális változat

Eszközigény: Csapatlétszámnak megfelelő IKT-eszköz, versenykiírás plakátja (játék linkjével és QR-kóddal)

Rendezzünk „házi” Peregrin versenyt!
1. A vetélkedőt hirdessük meg a témahetet megelőző héten, 2–3 fős csapatok jelentkezését várjuk.
2. A vetélkedő jellegéből fakadóan is fejleszti a digitális kompetenciát. Ennek előszobájaként semmi más segítséget ne adjunk a csapatoknak, csak a játékfelület linkjét, a játék időpontját és helyszínét pedig egy, a link alatti QR-kódban rejtsük el. A regisztrálási folyamat, a játékmechanika megismerése mind-mind a csapatok felelőssége, így már az előkészítő szakasz is izgalmassá válik. Fontos, hogy hívjuk fel a csapatok figyelmét, hogy a versenyt csak „tiszta lappal” lehet elkezdeni, vagyis segítségek, tokenek, teljesített feladatok nélkül.
3. A verseny menetére olvasható egy javaslat a Reformációs csendesnap I. feladatleírásnál.

TERVEZZÜNK KIRÁNDULÁST! – Pénzügyi témahét – digitális változat

Tervezzünk közösen osztálykirándulást a játékban szereplő helyszínek valamelyikére költségvetéssel együtt!
A feladat bővebb leírása és a megvalósításhoz szükséges eszközigény a Peregrinhez készített ötlettárban található, amely IDE kattintva érhető el.

Párbaj ikon

SPORTNAPI GERUNDIUMEMELÉS – offline változat

Eszközigény: gerundium bemutatása vetítéssel vagy nyomtatva, gerundiumhoz hasonló rúd, időmérő eszköz

Sportnapon rendezhetünk gerundiumversenyt!
1. A gerundiumot egy digitális eszközön (kivetítőn) vagy kinyomtatva ismertessük meg a gyerekekkel.
A gerundium paramétereihez hasonló rudat vajon ki tudja a legtovább a levegőben tartani?

TÉMAHETI PÁRBAJOK – digitális változat

A „Párbaj” fülön találhatunk olyan témákat is, amiket a témaheteken alkalmazhatunk kiegészítő feladatként, például:
Pénzügyi témahét: Zöld energiák
Digitális témahét: Közösségi média; Adatátviteli technológiák
Fenntarthatósági témahét vagy teremtés hete: Zölden és okosan; A teremtett világ védelme
A Magyar Diáksport Napja: Gerundium

Tevékenységek ikon

TEVÉKENYSÉGEK A FENNTARTHATÓSÁG JEGYÉBEN (Fenntarthatósági témahét) – digitális változat

A fenntarthatósági témahéten a tevékenységek közül az alábbi kategóriákból válaszhatunk egyszerűen és rövid idő alatt megoldható kiegészítő feladatokat:
Fenntartható fejlődés – Az alapok; Méz, méz, méz

HASZNÁLD OKOSAN! (Digitális témahét) – digitális változat

A digitális témahéten a tevékenységek közül az alábbi kategóriákból válaszhatunk egyszerűen és rövid idő alatt megoldható kiegészítő feladatokat:
Appok és játékok, avagy mire tudod még okosan használni; Hétköznapi digitalizáció; Ez már a jövő!; Egyéb finomságok a digitális világból

Tartalmak

Tudás fái tartalmak infografika

A tartalmainkat bemutató infografika megnyitásához kattintson a képre!

Tudás fái tartalmak - Excel tábla

A tartalmaink listáját tartalmazó Excel táblázat letöltéséhez kattintson a képre!

A táblázat az alábbi munkalapokat tartalmazza:
1. Témakörök
2. Játékok
3. Fogalmak

Utoljára frissítve: 2022. augusztus 05.