A református tananyagfejlesztés négy éve

Hatásvizsgálat készült a Református Tananyagfejlesztő Csoport elmúlt négy éves munkájáról. A kutatás célja az volt, hogy választ kapjunk arra, hogy az intézményvezetők, a pedagógusok, illetve az óvodavezetők mennyire vannak tisztában a munkánkkal, mennyire ismertek körükben a fejlesztéseink, illetve milyen javaslataik lennének.

Az adatfelvétel 2020. október 20. és 2021. január 20. között történt és három részből tevődött össze:

  • iskolai intézményvezetők körében felvett telefonos mélyinterjúk – 118 db elkészült interjú;
  • pedagógusok körében felvett online kérdőív – 210 db kitöltött kérdőív;
  • óvodavezetők körében felvett telefonos mélyinterjúk – 30 db elkészült interjú.

Az eredményeket a honlapunkon elérhető vezetői összefoglaló és az ez alapján készült infografika mutatja be.

Köszönjük azoknak, akik válaszaikkal munkánkat segítették!

Infografika a felmérés eredményeiről